قوانين مربوط به قاچاق كالا و ارز
كامل‌ترين قانون در خصوص قاچاق, قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن بود. قانون‌گذارپس از اين قانون, قانون ديگري‌درباره قاچاق تدوين ننمود. تا اين كه در سال 1374 با توجه به ضرورت‌هاي موجودقانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچ اق كالا و ارز به صورت فوق‌العاده‌به تصويب مجمع‌تشخيص‌مصلحت‌نظام رسيد. در اين جا به قوانيني كه در اين‌فاصله زماني (از سال 1312 تا 1374) به نحوي راجع به قاچاق مقرراتي وضع‌نموده‌اند, اشاره مي‌كنيم, اما درمورد نوآوري‌هايي كه در واقع نقش تكميلي قوانين‌ساب ق را ايفا مي‌نمايد, در سلسله مقالات بعدي سخن خواهيم گفت‌.
1 - قوانين مربوط به قاچاق ارز پس از قانون م‌.م‌.ق 1312:
همان گونه كه گفته شد قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحيه‌هاي بعدي آن‌كامل‌ترين قانون عام درباره قاچاق بوده كه همه موارد قاچاق, ازجمله قاچاق ارز رادر بر مي‌گيرد و هرچند از تاريخ تصويب قانون مذكور تاكنون قوانين و مقررات‌مختلفي درخصوص قاچاق ارز به تصوي ب رسيده, اما بسياري از مواد اين قانون‌درخصوص قاچاق ارز هم اينك نيز معتبر و لازم‌الرعايه است‌. قوانين مصوبي كه‌عمدتأ درخصوص جرايم ارزي131 است و به مناسبت, در بعضي از مواد به بيان‌مقررات راجع به قاچاق ارز پرداخته است, عبارت است از:
الف) قانون معاملات اسعار خارجي مصوب 1314/12/10
دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:21 - شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | نویسنده: Filedc |


 

اعتیاد
اعتیاد چیست؟
اعتیاد یــك «بیمارى اجتماعی» است كه عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى كه بـه علل گرایش «بیمار» توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه‏ بخش خواهد بود و فـــرد مـــعتاد دوباره گرفتار « مواد اعتیاد آور» می‏ گردد.

اعتیاد به موادمخدر یكى از مهمترین مشكلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است كه عوارض ناشى از آن تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب ركود اجتماعى در زمینه ‏هاى مختلف مى‌گـــــردد همچنین ویــرانگری‏ هاى حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیارى از ارزش‌ها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدى به مخاطره مى‌اندازد.

پدیده شوم قاچاق موادمخدر بیش از آنكه فعالیتى سوداگرانه، تجارى و اقتصادى در عرصه مافیاى اقتصاد بین ‏المللى باشد، ابزارى كارآمد، مؤثر و راهبردى در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر كشورهاى توسعه نیافته است.
دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:12 - شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | نویسنده: Filedc |


 

اتحاد وانسجام اسلامی در قرآن
 
پيام نوروزى رهبر معظم انقلاب و دستور ايشان مبنى بر نامگذارى سال 1386 به سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى در برگيرنده ى نکات مهم و قابل توجهى است که پرداختن به آن امر بسيار مهم و ضرورى جلوه مى نمايد. اتحاد ملى و انسجام اسلامى همانقدر که در بين توده ها و آحاد مردم و دولتمردان جمهورى اسلامى ايران اهميت دارد‌ در عرصه ى بين المللى و بر طبق معيارهاى تعريف شده سياست خارجى داراى اهميت فوق العاده اى مى باشد. انسجام اسلامى و اتحاد بين ملتها و دولتهاى مسلمان در حال حاضر و با شرايط کنونى جهان بسيار مهم مى باشد و راهبرد انسجام اسلامى و وفاق ملى و همگرايى با دولتها و ملتهاى مسلمان در عرصه ى روابط خارجى بايد هر چه محکمتر و جدى تر در دستور کار سياستگزاران خارجى کشور قرار گيرد.
دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:11 - شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | نویسنده: Filedc |


 

ویژگیهای ممتاز کشور عزیز اسلامی ایران ، . خصوصیاتی مانند :
-   موقعیت استثنایی بین قاره ایی {تقاطع قاره ها}
-  انرژی و سوخت چند گانه { معادن نفت ، گاز، اورانیوم و ..}
-   پایگاه فکر و عقیده  ، اصول گرایی نوین و اندیشه  ضد کلنیالیستی { استعمار کهنه}
-    تقاطع استراتژیک جاده ابریشم قدیم و معبر کابل فیبر نوری نوین {غرب به شرق}
-   ژئوپلتیک کنترل و مهار روسیه ، چین و هند .
-   استعداد و نیروی انسانی با عظمت
-   توسعه و رشد یافتگی های حیرت آور و خیره کننده
-  وسعت جغرافیایی و جمعیت فراوان
-    و...
طمع ، حسادت و حساسیت استکبار جهانی و عواملش ، علیه جمهوری اسلامی ایران را وسوسه انگیز و صد چندان نموده است .
از سوی دیگر  ابرقدرتهای اشغالگر و خون ریز،  همه روزه شاهد رسوایی ،  افشای ماهیت ستمگری و  استکباری ، تحقیر و گرفتاریهای مهلک خود از عراق تا لبنان و حتی تا قلب مغرب زمین هستند که بدون توجه به ماهیت رفتار تاریخی خود و تحول در افکار عمومی جهانی ، تمام ناکامی ها و پس رفتهای کنونی را به نحوی مرتبط با پیدایش نظام سیاسی اسلام و انقلاب اسلامی می دانند .
دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:9 - شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | نویسنده: Filedc |


 

انسان موضوع حقوق شهروندي همان انسان متعارف از ديد بنتم است. بين تعاليم اسلام و مفهوم حقوق شهروندي و نيز بين هر سنت الهي ديگر با حقوق شهروندي رابطه ي گسست ناپذير برقرار است . تعارضاتي كه گاه در سنتها با موارد حقوق شهروندي ديده مي شود از تعارضات آشتي پذير و قابل حل است. حقوق شهروندي جدا از حقوق فطري طبيعي و منفك از آن نيست، بلكه روح حاكم بر سراسر سنت الهي است كه در عرف تجلي پيدا كرده است . حوزه ي شمول حقوق شهروندي فرد يا جامعه يا ناحيه ي خاصي نيست و در سراسر گيتي گسترش دارد.نظارت بر حقوق شهروندي از موارد حسبه است و هر دستگاه قضايي بايد براي اين نظارت در مرحله اول از خود آغاز كند.
1-مقدمه
حقوق شهروندي از اهم مباحث حقوق بين الملل و حقوق ملل است و توجه به اين مقوله هم از جهت استمساك ابزاري هم از نظر ارزش ذاتي آن ، حائز اهميت خاص است و آن را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده است . حقوق بشر ناظر به حقوق فطري انسان آزاد است و سلب ناپذير، غير قابل تخلف و ازلي و ابدي دانسته شده است . تضمين اين موهبت سرمدي در جهت تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي انسان داراي اهميتي فوق العاده است و خداوند سبحان آن را در محور تشريع خود قرار داده است و آنچه به عنوان حق الناس در حقوق اسلام مطرح است ناظر به همين امر است

دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:8 - شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | نویسنده: Filedc |


 

انقلاب اسلامي ‌ايران به دليل داشتن ماهيّت اسلامي، مردمي‌ و انقلابي از مهمترين رخدادهاي قرن بيستم بود كه با زحمات بسيار و ريخته شدن خونهاي بسيار به ثمر رسيد و مطمئناً براي حفظ آن بيش از آنچه براي به دست آمدن آن هزينه كرده‌ايم، بايد تلاش كنيم. بنابراين پيش از هر چيز در اين راه، بايد به شناسايي چالش‌ها و آفات انقلاب پرداخته و در صدد حل و فصل آن برآمده و حتي چالشهاي فرا رو را به فرصت تبديل كرد. در غير اين صورت، انقلاب از درون تهي خواهد شد. اسلام خواهد ماند ولي تنها نام آن، مردم باشند، ولي مشغول كارهاي ديگر، رهبران باشند، ولي اخلاق و سيره آنها مانند خلفايي خواهند شد كه ادعاي اميرالمؤمنيني داشتند. چالشها را مي‌توان در سه گروه زير تقسيم بندي كرد:

انقلاب اسلامي ‌ايران به دليل داشتن ماهيّت اسلامي، مردمي‌ و انقلابي از مهمترين رخدادهاي قرن بيستم بود كه با زحمات بسيار و ريخته شدن خونهاي بسيار به ثمر رسيد و مطمئناً براي حفظ آن بيش از آنچه براي به دست آمدن آن هزينه كرده‌ايم، بايد تلاش كنيم. بنابراين پيش از هر چيز در اين راه، بايد به شناسايي چالش‌ها و آفات انقلاب پرداخته و در صدد حل و فصل آن برآمده و حتي چالشهاي فرا رو را به فرصت تبديل كرد. در غير اين صورت، انقلاب از درون تهي خواهد شد. اسلام خواهد ماند ولي تنها نام آن، مردم باشند، ولي مشغول كارهاي ديگر، رهبران باشند، ولي اخلاق و سيره آنها مانند خلفايي خواهند شد كه ادعاي اميرالمؤمنيني داشتند. چالشها را مي‌توان در سه گروه زير تقسيم بندي كرد:
الف ـ چا لشهاي بين‌المللي ب ـ چا لشهاي منطقه‌اي ج ـ چا لشهاي داخلي
الف ـ چا لشهاي بين‌المللي
1ـ جهاني شدن سياست، اقتصاد، فرهنگ و ارتباطات
2ـ بحران‌هاي زيست محيطي و جمعيتي
3ـ بحران معنويت و اخلاق 

دانلود متن کاملدسته بندی : تاریخ
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:6 - شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | نویسنده: Filedc |


 

علل افزایش طلاق در جامعه
مقدمه
در كنار مسايل مبتلا به نهاد خانواده در شرايط فعلي از جمله افزايش سن ازدواج و عدم تمايل به‌ازدواج كه نوعي تهديد عليه كيان خانواده مي‌باشد، طلاق نيز از جمله آسيب‌هاي اجتماعي است كه در اغلب جوامع رو به رشد قابل مشاهده است.
از هم پاشيدگي خانواده‌ها، بجا ماندن فرزندان اين خانواده‌ها يا همان "فرزندان طلاق" كه آنان نيز دچار مشكلات و كاستي‌هايي مختص بخود مي‌شوند و نيز كمرنگ شدن محبت و عاطفه در ميان اعضاي خانواده و افزايش بزه در نوجوانان و جوانان از جمله مسايلي است كه در قرن اخير گريبانگير بسياري از جوامع انساني شده است.

به عقيده كارشناسنان پديده طلاق وضعيتي در نقطه مقابل پديده ازدواج است به شكلي كه آثار مخرب و ويرانگر آن حتي در روند و پروسه ازدواج و نرخ جمعيتي در جامعه نيز تاثير گذار است.

دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:1 - شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | نویسنده: Filedc |


 

بورس و سرمايه گذاري
 تاملاتی در مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه – مدل CAPM
  تاملاتی در مدل قیمت گذاری دارییهای سرمایه – مدل CAPM
مقدمه
صرفنظر از اینکه ما چه میزان تنوع در پرتفوی خود ایجاد کنیم حذف تمامی ریسکها میسر نخواهد بود . از دید یک سرمایه گذار ما مستحق دریافت آن نرخ بازدهی هستیم که نسبت به ریسک تحمل شده پاداشی در خور باشد . مدل قیمت گذاری دارییهای سرمایه ای به ما کمک می کند تا ریسک سرمایه کذاری را محاسبه کرده و نرخ بازدهی مورد انتظار بایسته  را تعیین کنیم قبل از اینکه بحث شلوغ  شود دوباره تکرار می کنیم . CAPM یک مدل است که به ما کمک کند تا دو چیز مهم مشخص شود.
ریسک و بازدهی مورد انتظار
در هر سرمایه گذاری دو مولفه اساس عبارتند از بازدهی مورد انتظار و ریسکی که برای بدست آوردن این بازدهی بایستی متحمل شد و با استفاده از  CAPM  همین دو عامل مهم را مشخص می کنیم .
دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 13:59 - شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | نویسنده: Filedc |


 


مقدمه
بي گمان شعار قانونگرايي خيلي ها را مي رنجاند . كساني كه اراده شان به عنوان قانون اجراء مي شود ، صلاح خود را در اين مي بينند كه وضع ادامه پيدا كند ، ولي دانشگاه ها و روشنفكران و كساني كه نيازهاي غير از نيازهاي ابتدايي مادي دارند ، براي اجراي قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراواني قائلند .

در واقع ، خلاصه و جوهر شعار حكومت و استقرار قانون اين است كه جامعه منظم باشد ، نظم يكي از نيازهاي جامعه مدني و انسان است . انسان از آزاديهاي جامعه طبيعي گذشته و تن به وجود جامعه و دولت و تحمل سنگيني بار اقتدار دولت داده است ، تا جامعه اش منظم باشد و از بي نظمي پرهيز كند .

جامعه منظم آن جامعه اي است كه هر چيز آن به جاي خود باشد . در اين نظم بارقه اي از عدالت نيز هست . زيرا وقتي جامعه قانونمند شد ، تساوي مردم در مقابل قانون اعمال مي شود ، قانون براي همه يكسان است . مي دانيد كه تساوي جوهر عدالت است و اگر جوهر عدالت ماهوي نباشد ، جوهر عدالت صوري هست .
بخش نخست - اهميت ذاتي و نقد قانونگرايي مطلق
دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 13:58 - شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | نویسنده: Filedc |


 

بررسي موانع اجتماعي  ازدواج جوانان
در سال هاي اخير مسئله ازدواج و تشكيل خانواده براي جوانان بويژه قشر دانشجو بعنوانيكي از مسائل و پديده هاي اجتماعي و فرهنگي مطرح شده است زيرا يك مسئله و مشكل اجتماعي در كشور است. طرح مسئله : ازدواج بعنوان يك پديده اجتماعي است كه صاحبنظران تعاريف متعددي از آن كرده اند.كارلسون ازدواج را فرايندي از كنش متقابل بين دو فرد كه يك مرد و يك زن كه برخي شرايطقانوني را تحقق بخشيده اند و مراسمي براي برگزاري زناشويي خود بر پا داشته اند و بطور كلي عمل آنان مورد پذيرش قانون قرار گرفته است،مي داند.در ايران مسئله ازدواج از مسائل اجتماعي و فرهنگي زمان معاصر تلقي مي شود زيرا به نظر مي رسد مشكلات،تنگناها و موانع بر سر راه جوانان بويژه قشر دانشجويان در طول سالهاي اخير افزايش يافته است.مشكلات و تنگناهاي ازدواج پيچيده و ريشه در عوامل اقتصادي،اجتماعي،رواني (فردي)وتفاوت هاي دو جنسي دارد. هدف تحقيق: هدف كلي،بررسي مشكلات و تنگناهاي ازدواج بين دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان هاي شهرضا و دهاقان است كه شامل شناخت مشكلات اجتماعي و فرهنگي ،شناخت موانع اقتصادي و عوامل فردي مي شود. روش تحقيق: با توجه ........

دانلود متن کاملدسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 13:56 - شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | نویسنده: Filedc |


 

بررسي علل افزايش الودگي هاي زيست محيطي
مقدمه
قرن ها پيش سعدي شاعر نامدار ايراني گفته بود اگر باران به كوهستان نبارد ـ به سالي دجله گردد خشك رودي ! اما اكنون بايد از نظر آن جناب استفاده كرد و گفت كه اگر باران به اين تهران و شهرهاي بزرگ كشور نبارد و يا بادي نوزد مردم همين شهرها نه از خشكسالي كه از آلودگي هوا خفه خواهند شد.
اگر كمي به شرايط شهري چون تهران در يكي ـ دو هفته اخير دقت كنيم درخواهيم يافت كه عليرغم وجود بارش هاي مناسب جوي در پاييز عمر مردم تهران بخاطر استنشاق انبوهي از گازهاي سمي همچون دي اكسيد كربن منواكسيد كربن سرب ذرات بسيار خطرناك آزبست موجود در لنت ترمزها و ذرات لاستيك خودروها

دانلود متن کامل


دسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 13:55 - جمعه ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | نویسنده: Filedc |


 

بررسی عوامل موثر بر قانون گذاري درنظام هاي سياسي امروز

مقدمه:
 كمرنگ كردن مرز عمومي و خصوصي: در زير چتر اصطلاحات مبتني بر بازار، هنجارها و استانداردهاي منحصر به فرد خدمات عمومي نظير شهروندي، نمايندگي، پاسخ گويي، برابري، بي طرفي و ... با هجوم هنجارهاي بازرگاني نظير رقابت، كارايي، بهره وري و سودآوري به حاشيه رانده مي شود.
، محدود كردن تركيب دريافت كنندگان خدمات: بر اساس سياست هاي مديريت دولتي نوين و بر خلاف اصل رفاه عمومي همگاني يا رفاه همه شهروندان، برنامه هاي طراحي شده براي افراد كم درآمد در بيشتر كشورها محدود شده است و گاه شهروندان عادي از جرگه تدارك خدمات دولت محروم شده اند. اين بازنگري در تركيب دريافت كنندگان خدمات بيانگر كاهش مردم سالاري در مديريت دولتي نوين است.
دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 13:53 - جمعه ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | نویسنده: Filedc |


 

بررسي آسیب های اجتماعی

مقدمه:
سایت سینا که «خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی» نامیده می شود، خبرها و مطالب بسیاری درباره ی آسیب های اجتماعی ایران امروز دارد. بررسی آسیب های اجتماعی که به مردم یک کشور روزانه وارد می شود می تواند آیینه ای فرض شود که نتایج سیاست های حکمرانان را باز می تاباند. حکمرانان می توانند زیباترین حرف ها را بزنند و جالب ترین وعده ها را بارها و بارها تکرار کنند اما وقتی که دامنه ی ناهنجاری اجتماعی این چنین گسترده است، دیگر چه جایی برای واژه های زیبا می ماند؟

ویژگی کشور ما اینجاست که حکمرانان امروز، بدون توجه به نیازهای اجتماعی و مشکلات روزافزون اجتماعی، به گونه ای دور از هر منطق و عقل اجتماعی حرف می زنند و عمل می کنند که شاید نمونه های مشابه زیادی در دنیای امروز نداشته باشند. نمونه ی آشکار آن همین موضوع تماس های غیبی با امام زمان و ارائه لیست نمایندگان و انتخابات و مانند آن...
دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 13:51 - جمعه ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | نویسنده: Filedc |


 

بررسي مسائل موجود در اسکان عشاير ايل قشقايي 
مقدمه
با شدت گرفتن پيشرفتهاي علمي و کاربردي در عرصه هاي مختلف، لزوم تغيير در سبک زندگي عشاير مدتهاست که احساس مي شود. با توجه به اين پيشرفت ها، هرچه که زمان اسکان عشاير به تعويق بيافتد جبران عقب ماندگي هاي حاصله سخت تر خواهد شد. لذا به صلاح عشاير است که هرچه زودتر در محلهايي که در آنجا امکانات کافي (مثل برق،آب،تلفن،گاز و ...) فراهم شده باشد، اسکان يابند تا امکان ارائه خدمات و فراهم شدن زمينه هاي پيشرفت آنها، بيشتر فراهم آيد.

 هرچند که به نظر اتخاذ تصميم پيرامون مکان اسکان عشاير چندان مهم جلوه نمي کند اما در واقع اين تصميم از مهمترين تصميماتي است که بايد به دقت کليه جوانب آن ارزيابي شود تا از ايجاد پيامدهاي منفي آن براي عشاير ممانعت به عمل آيد.

 هدف اصلي از نوشتن اين مقاله، ارايه راه حلهايي براي اسکان بهتر عشاير است. اميد است که مطالعه اين متن بتواند بخشي از اين رسالت را تحقق بخشد.
دانلود متن کامل مقاله


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 13:50 - جمعه ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | نویسنده: Filedc |


 

بررسي علل افزايش طلاق در جامعه
مقدمه
آمارها نشان مي دهد درصد طلاق در سال ۷۹ نسبت بمدت مشابه آن در سال ،۷۸ ۷‎/۲۱درصد رشد داشته است
اداره ثبت احوال كشور در گزارشي اعلام كرد: تعداد ازدواجهاي ثبت شده در سال ۷۹ (۶۴۶۴۹۸) مورد بوده كه اين تعداد نسبت بمدت مشابه آن در سال ۷۸ كه (۶۱۱۵۱۹) مورد بوده از يك رشد ۵‎/۷۲ درصدي برخوردار بوده است و طبق همين آمار سال ۷۹ (۵۳۷۹۷) مورد طلاق به ثبت رسيده كه اين ميزان در مقايسه با سال ۷۸ كه (۵۰۱۷۹) مورد بوده و به ثبت رسيده، از رشد ۷‎/۲۱ درصدي برخوردار بوده است.
«علل افزايش طلاق از سه نقطه نظر، اجتماعي، اقتصادي و آماري قابل بررسي است.

دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 13:49 - جمعه ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | نویسنده: Filedc |


 

بررسي جايگاه  و حقوق شهروندان در نظام سيا سي امروزي و حقوق فرهنگي

مقدمه:

نظریه پردازان اجتماعی و خصوصا محققان مطالعات فرهنگی در توصیف فرهنگ معاصر و روندهای اصلی تحول آن، مجموعه ای از فرایندهایی را نام می برند که این فرایندها در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و در همه یا اغلب کشورهای جهان با نسبت های مختلف در حال وقوع است. برخی از این فرایندها عبارتند از جهانی یا جهان/محلی شدن، عرفی شدن، دموکراتیک شدن، رسانه ای شدن، بصری شدن، اطلاعاتی شدن، دیجیتالی شدن یا مجازی شدن، تجاری شدن، فرهنگی شدن، زیبایی شناسانه شدن، تکنولوژیک شدن، عامه پسند شدن، غیر سیاسی شدن، پست مدرن شدن و زنانه شدن.  این فرایندها از نظر درونی به یکدیگر وابسته و همبسته هستند و محصول تحول کلیت فرهنگ معاصر می باشند. همچنین می توان گفت کلیت تحول فرهنگ معاصر حاصل مجموعه فرایندهای مذکور است. از اینرو درک و شناخت هر یک از ابعاد جامعه و فرهنگ معاصر  از جمله مقوله مهم "شهروندی" نمی تواند فارغ از شناخت فرایندهای مذکور باشد.

دانلود متن کاملدسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 13:48 - جمعه ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | نویسنده: Filedc |


 

گذري بر انديشه هاي امام خميني
          
             از همان زمان صدر اسلام كه مردم ايران با انديشه هاي عدالت طلبانه و روشهاي عادلانه حكومت عدل اسلامي آشنا شدند و بدون مقاومت در برابر سپاهيان توحيد, در مقابل ارزشهاي آئين آسماني اسلام تمكين كردند, حكومت از نظر آنها وسيله اي براي تامين عدالت اجتماعي و ابزاري موثر براي رسيدن به ارزشهاي الهي در جامعه بود.
دل دادگان به آئين محمدي تداوم اسلام اصيل را در چهره علي (ع) و خاندانش ديدند زيرا عدالت در خانه علي و فاطمه (س) ساكن شده بود و صداي آزادي از سرزمين كربلا به گوش مي رسيد و اين بود كه ايرانيان به .....

دانلود متن کامل


دسته بندی : تاریخ
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 13:47 - جمعه ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | نویسنده: Filedc |


 

آمار مرگ ومير بر اساس اعتياد
 
این آمار واقعی است /هر 2/5 ثانیه یک نفر در کشور بر اثر اعتیاد می میرد
بر اساس آمارهای منتشره از سوی مطبوعات به نقل از برخی دست اندرکاران امر مواد مخدر، درجامعه کنونی ایران بیش از 2 میلیون نفر معتاد به صورت مشخص وجود دارد و حدود 800 هزار نفر نیز به طور تفننی از این مواد استفاده می کنند از این رو چنین برآورد می شود که حدود 4 درصد مردم کشور به اعتیاد گرایش دارند.
همچنین آمارها نشان می دهد که دو سوم از زندانیان در ایران به دلیل ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان هستند و حدود 25 درصد از حوادث رانندگی نیز به دلیل مصرف مواد مخدر است.
با در نظر گرفتن آمار وارقام فوق می توان اذعان داشت که جامعه جوان کشور در حال حاضر به شدت آسیب پذیر است . بسیاری از جرائم خواه یا ناخواه ریشه در اعتیاد دارند.
دانلود متن کامل


دسته بندی : دیگر مقالات
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 13:45 - جمعه ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | نویسنده: Filedc |


 

اخلاق نقد
يکي از محورهاي اساسي در هر پژوهشي، مسئله نقد و بررسي است. يعني نقد فرضيه خود و فرضيه هاي رقيب. مواجهه نقادانه با آراء و انديشه ها از مهمترين عوامل اثر بخش تفکر، به طور کلي است. اما نظريه رقيب را چگونه مي توان نقد کرد؟ پاسخ به اين سوال، در گرو اين است که ما مراد خود را از مفهوم نقد مشخص سازيم تا در مرحله بعد به سراغ فرآيند نقد برويم از اين رو در ابتدا عرايض خود بفرماييد که منظور از نقد چيست؟
نقد به معناي سنجش يک ديدگاه براساس ترازوي منطقي و تعيين اعتبار، صحت و دقت آن بر مبناي ملاک هاي عيني و همگاني است. نقادي و انتقاد کردن به معناي عيب گرفتن نيست. معناي انتقاد، يک شي را در محک قرار دادن و به وسيله محک زدن به آن، سالم و ناسالم را تشخيص دادن است. منتقد هرگز با سوي گيري منفي صرفا به يافتن مواضع خطا و رخنه نمي پردازد، بلکه او بي طرفانه در مقام جدا کردن صادق از کاذب و سخن موجه از بيهوده بر مي آيد. به همين دليل محققان هوشمند اولين منتقدان آراي خود هستند. هدف نقد تخطئه صاحب نظريه نيست، بلکه مقصود از آن سنجش آراست و احکام و ارزش داوري مربوط به صاحب نظريه به سخن وي قابل سرايت نيست. 

دانلود متن کامل


دسته بندی : دیگر مقالات
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 13:41 - جمعه ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | نویسنده: Filedc |


 

برحسب نظريه اتمي عنصر عبارت است از يك جسم خالص ساده كه با روش هاي شيميايي نمي توان آن را تفكيك كرد. از تركيب عناصر با يكديگر اجسام مركب به وجود مي آيند. تعداد عناصر شناخته شده در طبيعت حدود 92 عنصر است.

هيدروژن اولين و ساده ترين عنصر و پس از آن هليم، كربن، ازت، اكسيژن و... فلزات روي، مس، آهن، نيكل و... و بالاخره آخرين عنصر طبيعي به شماره 92، عنصر اورانيوم است. بشر توانسته است به طور مصنوعي و به كمك واكنش هاي هسته اي در راكتورهاي اتمي و يا به كمك شتاب دهنده هاي قوي بيش از 20 عنصر ديگر بسازد كه تمام آن ها ناپايدارند و عمر كوتاه دارند و به سرعت با انتشار پرتوهايي تخريب مي شوند. اتم هاي يك عنصر از اجتماع ذرات بنيادي به نام پرتون، نوترون و الكترون تشكيل يافته اند. پروتون بار مثبت و الكترون بار منفي و نوترون فاقد بار است.
دانلود متن کامل


دسته بندی : برق
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, فیزیک تاریخ: 13:32 - پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | نویسنده: Filedc |


 

مقدمه

خورشید زمین را گرم و روشن می‌کند. گیاهان و جانوران نیز انرژی خورشیدی را لازم دارند تا زنده بمانند. اگر خورشید نبود یا از زمین خیلی دورتر بود و گرمای کمتر به ما می‌رسید، سطح زمین خیلی سرد و تاریک می‌شد و هیچ موجودی نمی‌توانست روی آن زندگی کند. همه ما به انرژی نیاز داریم، انرژی مانند نیرویی نامرئی در بدن ما وجود دارد و آن را بکار می‌اندازد. اگر انرژی به بدن نرسد، توانایی انجام کار را از دست می‌دهیم و پس از مدتی می‌میریم.

ما انرژی را از غذایی که می‌خوریم یدست می‌آوریم. با هر حرکت و کاری که انجام می‌دهیم، بخشی از انرژی موجود در بدن صرف می‌شود. حتی برای خواندن این مطلب هم مقداری انرژی لازم است. برای همین باید هر روز غذاهای کافی و مناسبی را بخوریم. گیاهان و جانوران نیز برای زنده ماندن و رشد و حرکت ، به انرژی نیاز دارند، که منشأ همه اینها از خورشید می‌باشد. 

دانلود متن کاملدسته بندی : برق
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, فیزیک تاریخ: 13:30 - پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | نویسنده: Filedc |


 

اقتصاد انرژي هسته اي
براساس اظهارات آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضا برای انرژی در جهان رو به افزایش است و این تقاضا در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با سرعت بیشتری رو به رشد است.
در دنیا تقریباً 30درصد انرژی جهت تولید برق مصرف می‌شود. بقیه 70درصد آن در بخش حمل و نقل، تولید آب گرم و بخار و یا کلاً تولید انرژی حرارتی مصرف می‌شود.
این مسئله بیانگر این واقعیت است که کاربردهای غیرالکتریکی انرژی بخصوص در زمینه انرژی حرارتی، بخش قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد.
دانلود متن کامل


دسته بندی : فیزیک
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, فیزیک تاریخ: 13:27 - پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | نویسنده: Filedc |


 

زندگی نامه ی آقای آلبرت انيشتين
  مقدمه
اين سخن بسيار گفته شده است كه براي پي بردن به ساختمان پر كاهي با عمق و دقت، بايد جهان را به درستي شناخت؛ امّا آن كس كه بتواند با چنين عمق و دقتي به ساختمان پر كاهي پي برد، در هيچ يك از امور جهان نكته تاريكي نخواهد يافت. من شرح حال و زندگي انيشتن را نه براي رياضدانان و نه براي فيزيكدانان، نه براي اهل فلسفه، نه براي طرفداران استقلال يهود، بلكه براي آن كساني كه مي خواهند چيزي از جهان پر تناقض قرن بيستم درك كنند  بيان مي کنم و اينك شرح حال زندگي او از كودكي تا پايان عمر: آلبرت انيشتين در چهاردهم مارس 1879 در شهر اولم كه شهر متوسطي از ناحيه و ورتمبرگ آلمان بود متولّد شد. امّا شهر مزبور در زندگي او اهميتي نداشته است. زيرا يك سال بعد از تولّد او خانواده وي از اولم عازم مونيخ گرديدند.


دانلود متن کامل


دسته بندی : فیزیک
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, فیزیک تاریخ: 13:26 - پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | نویسنده: Filedc |


 

وضعيت درياچه خزر با توجّه به كنوانسيون حقوق درياها و تعيين رژيم حقوقي آن
اولين چيزي كه در تحليل وضعيت درياچه خزر نقش دارد، فهميدن اين مطلب است كه آيا «خزر» درياي بسته يا نيمه بسته به حساب مي آيد يا اينكه درياچه است. نتيجه بحث آن است كه اگر «خزر» درياي بسته يا نيمه بسته محسوب شود، در تحديد حدود، تابع مقررات كنوانسيون حقوق درياها خواهد بود و اگر درياچه باشد، كنوانسيون حقوق درياها در مورد آن جاري نيست و روش ديگري براي تعيين رژيم حقوقي آن بايد اتخاذ شود. اينكه خزر مطابق تقسيمات زمين شناسي در چه گروهي از آبها قرار گيرد

دانلود متن کامل


دسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, جغرافیا تاریخ: 12:18 - پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | نویسنده: Filedc |


 

گردشگری -

براي شروع سفر، تجربه بدي بود اما تلخي‌ اين تجربه در مقابل اين تصور كه روزهاي زيبايي در انتظار اوست، رنگ باخت.
اما اينك در پايان سفر، تصويري كه از كشورمان در ذهن گردشگر نقش بسته، با تصوري كه پيش از سفر داشت، بسيار متفاوت است.
براي او عجيب بود كه چگونه در كشوري با داشتن هزاران هزار اثر تاريخي وجاذبه گردشگري، حتي افرادي كه به نوعي در صنعت توريسم فعاليت دارند با اصول اوليه اين صنعت ناآشنايند.
چگونه است برخي از شهرونداني كه كشورشان پيشينه تاريخي چندهزار ساله دارد در مواجهه با يك گردشگر نمي‌دانند چه رفتاري از خود نشان ‌دهند؟ چگونه است كه رانندگان تاكسي، انگليسي نمي‌دانند؟ و چگونه است كه در ميان افرادي كه بايد راهنما و پاسخگوي او باشند، كمتر كسي را مي‌بيند كه از توانمندي‌هاي لازم برخوردار باشد، به گونه‌اي كه بتواند پاسخگوي يك گردشگر خارجي باشد.
دانلود متن کامل


دسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, جغرافیا تاریخ: 12:17 - پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | نویسنده: Filedc |


 

مشخصات فيزيكی خليج فارس    " بحر الفارسی "

الف : مشخصات فيزيكي

خليج فارس كه امروزه به پيوستگاه و ته آب اروند رود در خرمشهر و بصره تا راس مسندام در شمال عمان اطلاق مي شود در اواسط دوره سوم زمين شناسي حدود 30 ميليون سال قبل در اثر گسترش دهانه شكاف درياي عمان بوجود آمده و از پديده هاي دوران سوم زمين شناسي است كه در حال حاضر 226 هزار كيلومتر مربع پهنا دارد درازاي كرانه اش از دهانه فاو تا بندر عباس 1 هزار و 375 كيلومتر و ميانگين ژرفاي آن 30 متر است و 062%آب هاي سطح كره زمين را در بر مي گيرد در ابتدا وسعت آن بيشتر از دو برابر مساحت فعلي بوده است. اين پهنه آبي قديمي ترين دريايي است كه بشر آن را مي شناخته است بر پايه نقشه هاي تكتونيك خليج فارس جزء كانونهاي زلزله خيز ايران است دانشنامه بريتانيكا در اين خصوص نوشته است " آخرين حركتي كه خليج فارس در معرض آن قرار داشته و دارد عبارت است از بالا آمدن تدريجی است زلزله در خليج فارس متواتر و گاهي بسيار شديد است." اين پهنه آبي گاهواره تمدن جهان و از اولين زيستگاههاي بشر محسوب مي شود ساكنان اين دريا كشتي را اختراع و خاور و باختر را به هم پيوند داده اند

دانلود متن کامل


دسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, جغرافیا تاریخ: 12:15 - پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | نویسنده: Filedc |


 

خليج فارس در زمره مناطق «منافع حياتي» ماست. هميشه و همه وقت. شايد براي آمريكا و ژاپن و اروپا اهميت خليج فارس منحصر به منابع انرژي و ذخاير نفت و گاز منطقه باشد، اما براي ايران جنبه هاي سوداگرانه اهميتي ندارد بلكه خود خليج فارس اهميت دارد چون جزئي از ايران است.

گرچه ازنظر اطلاعات جغرافيايي همگان بر اين نكته واقفند كه خليج فارس كجاست و چه ويژگي هايي دارد امادرواقع خليج فارس براي ايران چه مفهومي دارد؟
- كودكان ما در اوان دوران مدرسه ياد مي گيرند كه وسعت ايران ۱۶۴۸۱۹۵ كيلومتر مربع است. در دوره كودكي اين وسعت فقط يك عدد است اما به تدريج به مفهومي تبديل مي شود كه قلمرو ايران را نشان مي دهد. من در دوره مسئوليت خود در وزارت ارشاد و بخصوص صدا و سيما به سبب وظايف شغلي لاجرم به بسياري از مناطق كشور سفر كرده ام، اما همواره سعي داشتم تا جايي كه ممكن است اين سفرها زميني باشد.
دانلود متن کامل


دسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, جغرافیا تاریخ: 12:8 - پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | نویسنده: Filedc |


 

پايتخت اين کشور مسکو است و شهرهاي سن پترزبورگ، تولا، روستوف، آستراخان از شهرهاي مهم اين كشور هستند. جمعيت روسيه بالغ بر 143 ميليون و دين بيشتر آنها مسيحيت ارتدوكس و .

زبان رسمي اين کشور روسي استکشور روسيه در شمال اروپا واقع شده و با کشورهاي آذربايجان، قزاقستان، بلاروس، اوکراين، فنلاند، نروژ، استوني، لتوني، استوني، چين، کره شمالي، مغولستان و لهستان همسايه است. پايتخت اين کشور مسکو است و شهرهاي سن پترزبورگ، تولا، روستوف، آستراخان از شهرهاي مهم اين كشور هستند.
جمعيت روسيه بالغ بر 143 ميليون و دين بيشتر آنها مسيحيت ارتدوكس و زبان رسمي اين کشور روسي است.

دانلود متن کامل


دسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, جغرافیا تاریخ: 12:7 - چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | نویسنده: Filedc |


 

قدمت سكونت در محدودة استان فعلي كرمانشاه به هزاره هاي قبل از ميلاد مي‎رسد. در آثار سارگن ـ شاه اكد ـ كه از سال 2048 تا 2030 قبل از ميلاد بر جنوب بين‎النهرين فرمان رانده ، از مردم زاگرس به عنوان «آريزان ياغي» ياد شده است . به استناد كتيبه هاي بابل ، آشور و عيلام ، ساكنان دامنه هاي زاگرس طوايفي به نام هاي لولوبي ، گوتي ، مانايي ، فايري ، آموا و پارسوا بوده اند . در خصوص اصل و نژاد اين طوايف ، نظرات متضادي ابراز شده است ؛ طوايف آمادا و پارسوا آريايي ، و طوايف گوتي و كاسي نيز به احتمال زياد آريايي ثبت شده اند ، ولي محققان در آريايي بودن لولوبي ها و مانايي ها ترديد دارند .
 لولوبي ها يا لولوها اجداد لرها هستند و در گذشتة دور در ذهاب كرمانشاه ، شهر باستاني زور و سليمانيه زندگي مي كرده اند . در حدود سال 1200 قبل از ميلاد ، شاه عيلام بر اين طايفه غلبه كرده است . لولوبي ها به استناد مندرجات كتيبه اي در ذهاب كرمانشاه ، شهرياري مقتدري به نام ” آنوبا ني ني “ داشته اند.
دانلود متن کامل


دسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, جغرافیا تاریخ: 12:3 - چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | نویسنده: Filedc |


 

جمهوري اسلامي ايران به رهبري امام خميني
آيت الله العضمي حاج سيد روح الله خميني فرزند آيت الله حاج سيد مصطفي كه از سال 1342 در صحنه مبارزه بود ، پس از سالها در دست داشتن مقام مرجعيت ،‌و نيم قرن تدريس علوم اسلامي و گذراندن 15 سال در تبعيد ، رهبري يكي از شگفت انگيز ترين انقلابهاي جهان را بر عهده گرفت و با وحدت بي سابقه ملت ايران همه موانع و سدها را درهم شكست . امام خميني از 12 بهمن 57 كه از پاريس با استقبال بي سابقه اي به ميهن اسلامي بازگشت ، تا 22 بهمن كه دهه فجر نام گرفت و پيروزي تحقق يافت، از ميليونها ايراني در مدرسه رفاه ديدار نمود كه اطاعت از او را پذيرفته بودند . شوراي انقلاب را قبل از ورود و دولت موقت را بعد از آن تشكيل داد . حكومت نظامي آخرين نمود

دانلود متن کامل


دسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, جغرافیا تاریخ: 12:0 - چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | نویسنده: Filedc |


 

جمعیت چین
چین پرجمعیت ترین کشور جهان است.تاپایان سال 2002،جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و530 هزار نفر رسید(جمعیت مناطق اداری ويژه هنگ کنگ و ماکائو و استان تایوان حساب نشد) که یک پنجم جمعیت جهان است.پوشش جمعیت چین متوازن نیست.مناطق شرقی جمعیت بیشتری از مناطق غربی این کشور دارند.تراکم جمعیت مناطق ساحلی در شرق این کشور بیش از 400 نفر در هر کیلومتر مربع است و این رقم در مناطق مرکزی و فلات های غربی چین 200 نفر و 10 نفر در هر کیلومتر مربع است.میانگین عمر چینی ها 40/71 سال است(مردان 63/69 سال و زنان 33/73 سال) که 5 سال کمتر از میانگین جهانی و 7 سال بیشتر از میانگین کشورهای در حال توسعه و 5 سال کمتر از میانگین کشورهای پیشرفته است.
دانلود متن کامل


دسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, جغرافیا تاریخ: 11:58 - چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | نویسنده: Filedc |


 

وضعيت جهان گردي كشور تركيه
جمهوری ترکیهٔ در سال ۱۹۲۳ به رهبری مصطفی کمال پاشا (آتاترک) جانشین امپراتوری عثمانی شد.
 دولت عثمانی به دلیل شکست در جنگ اول جهانی از هم پاشید و مورد تهاجم بریتانیا و متحدانش واقع شد. مصطفی کمال پاشا به دلیل سازماندهی مقاومت ملی علیه دول خارجی قهرمان ملی ترکیه گردید و توانست جمهوری ترکیه را بر پایه اصل جدایی دین از سیاست بنا کند و ملقب به آتاترک شد.
  بعد از یک دوران تک‌حزبی و حکومتی نسبتاً غیر دمکراتیک در سال ۱۹۵۰ حزب دمکرات از گروه سیاسی مخالف قدرت را بدست گرفت و به تعداد احزاب اضافه شد ولی آزادی سیاسی با دوره‌هایی از کودتاهای نظامیان در سالهای ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ شکسته شد.
دانلود متن کامل


دسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, جغرافیا تاریخ: 11:57 - چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | نویسنده: Filedc |


 


كشور جمهوري اسلامي ايران در آسياي غربي قراردارد. اراضي ساحلي آن از شمال به درياي خزر و مرزهاي آن به آذربايجان و تركمنستان منتهي مي شود. در غرب با تركيه و عراق همجوار است. در جنوب به خليج فارس و درياي عمان مي رسد و در شرق با كشورهاي پاكستان و افغانستان همسايه است. زبان رسمي و اداري آن فارسي دري است. جمعيت آن در سال 1373 (سال پايه كنوانسيون تغيير آب و هوا ) در حدود 7/57 ميليون نفر بود. در حال حاضر جمعيت در حدود 72 ميليون نفر تخمين زده مي شود.
ايران آب و هواي متنوعي دارد. تقريبا5/35% سرزمينهاي آن داراي آب و هواي بسيار خشك، 9/29% خشك، 1/20% نيمه خشك، 5% مديترانه اي و 10% مرطوب ( از نوع سرد كوهستاني) است. در نتيجه بيش از 82% قلمرو ايران در منطقه خشك و نيمه خشك قرار دارد. متوسط بارندگي در ايران در حدود 250 ميليمتر است كه اين مقدار كمتر از يك سوم متوسط بارش در دنيا (860 ميليمتر) است. نكته مهم ديگر در مورد اقليم ايران، محدوده وسيع دمايي آن است كه گاهي از 20- تا 50+ درجه سانتيگراد تغيير مي كند.
خشكسالي شديد اغلب به عنوان يك خصوصيت آب و هوايي ايران شناخته شده است. ايران در طول سه سال گذشته خسارات زيادي را به علت خشكسالي تحمل كرده است
دانلود متن کامل


دسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, جغرافیا تاریخ: 11:56 - چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | نویسنده: Filedc |


 

گردشگري كشور قطر
صنعت گردشگري قطر، ميراث فرهنگي و پيشرفت‌هاي اين كشور در زمينه‌ي گردشگري در نمايشگاه گردشگري Top Resa در فرانسه معرفي مي‌شوند. اين نمايشگاه يكي از نمايشگاهاي بزرگ و پيشتاز در حوزه‌ي گردشگري و تجاري در فرانسه است. يكي از مسؤولان صنعت گردشگري قطر اظهار كرد: ‌اين نمايشگاه زمينه‌ي بسيار مناسبي براي توسعه‌ي صنعت گردشگري قطر است تا از طريق آن با افراد حرفه‌يي و موفق در زمينه‌ي گردشگري، پذيرايي و تجاري در كشور فرانسه آشنا شويم.
در اين نمايشگاه بيش از 16 هزار بازديدكننده و 500 خبرنگار حضور خواهند داشت. همچنين در نمايشگاه يادشده بر ساخت هتل‌هاي جديد، بازار «سوق واقف» و موزه‌ي هنرهاي اسلامي كه در ماه مارس سال 2008 گشايش مي‌يابد، تاكيد خواهد شد. 

دانلود متن کاملدسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, جغرافیا تاریخ: 11:53 - چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | نویسنده: Filedc |


 

آبشار نياگارا يکي از معروف ترين و زيباترين آبشارهاي جهان است. نواحي پيراموني اين آبشار، به اندازه اي سرسبز و زيبا هستند که با وجود اجراي چندين پروژه عمراني در منطقه نياگارا، باز هم امکان تبديل به يکي از زيباترين مکان هاي توريستي دنيا را دارد.
تورنتو
ابتدا بهتر است کمي از تورنتو بگويم. تورنتو شهري در آمريکاي شمالي در کشور سردسير کانادا که پايتخت استان انتاريو به شمار مي آيد. تورنتو بزرگترين شهرکانادا است که به همراه حومه آن حدود 4 ميليون و پانصد هزار نفر جمعيت دارد. طولاني ترين خيابان دنيا به نام خيابان يانگ در تورنتو قرار دارد که از کنار درياچه انتاريو آغاز شده و به سمت شمال ادامه مي يابد.
دنلود متن کامل
دسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, جغرافیا تاریخ: 11:51 - چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | نویسنده: Filedc |


 

وضعيت گردشگري و جغرافيايي كشور ژاپن

صنعت جهانگردي برجسته ترين صنعت در قرن 21 به شمار مي آيد و در هر كشوري ، بخشي به عنوان مسئول نظارت بر صنعت جهانگردي مي باشد . اداره توريسم ژاپن   JTCA  ( Japan Transport Cooperation Association ) درسا ل 1973 م . زير نظر سازمان راه و ترابري تأسيس و نيمه خصوصي است . هدف عمده اين سازمان برگزاري دوره هاي مختلف براي كشورهاي درحال توسعه مي باشد و اهداف برگزاري اين دوره ها عبارت است از :
1-     كسب اطلاعات مفيد درباره امور اداري و سياستهاي توريسم
2-     اطلاعات درمورد توريسم ژاپن ، از نقطه نظرات : زيربنائي ، خدمات و چگونگي توريسم منطقه اي
3-     كسب روشهاي عملي براي توريسم : بازاريابي و تبليغ درژاپن
4-     تبادل نقطه نظرات و نتيجه گيري مناسب 

دانلود متن کاملدسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, جغرافیا تاریخ: 11:48 - چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | نویسنده: Filedc |


 

 آثار تاریخی اصفهان
اصفهان آکنده از آثار هنری و تاریخی است که میدان نقش جهان (شاه)، سی و سه پل، پل خواجو، مِنارْ جُنبان، مسجد شاه، گذر چهارباغ عباسی، سبزه ميدان،چهلستون،کوه آتشگاه،پل شهرستان و عالی‌قاپو از معروف‌ترین آنها هستند.

شهر اصفهان با تاریخ بسیار کهن و آثار باستانی بی شمار، از شهرهای نمونه جهان است. و بنا به گفته آندره مالرو نویسنده و پژوهشگر فرانسوی، فقط دو شهر فلورانس و پکن در دنیا با آن قابل مقایسه‌اند. آثار تاریخی اصفهان مجموعه‌ای از بهترین نمونه‌های بجامانده از سبکهای گوناگون معماری ایران در طول هزاران سال و بیشتر است. و کیفیت این آثار چنان است که می‌توان گفت بیشتر آثار بزرگ و شاهکارهای هنر معماری ایران پس از اسلام در اصفهان قرار دارد.
دانلود متن کامل


دسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, جغرافیا تاریخ: 11:43 - چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | نویسنده: Filedc |


 

آرژانتين کشور جنوبي آمريکاي جنوبي مي باشد. اين کشور از لحاظ وسعت دومين کشور آمريکاي جنوبي و در فهرست کشورها و سرزمينهاي تابعه از لحاظ مساحت کل| (رتبه) هشتم در جهان است.
آرژانتين وسعتي به مساحت 2791810 ميليون کيلومتر مربع| ² km (1078000؛   مايل مربع) از اين قاره را اشغال کرده که بين آند (رشته کوه) در غرب و اقيانوس اطلس جنوبي در شرق و جنوب واقع شده است. اين کشور از شمال با پاراگوئه و بوليوي، از شمال شرق با برزيل و اروگوئه، و از جنوب و غرب با شيلي مرز مشترک دارد. اين کشور مدعي مالکيت محدوده هاي خارجي بريتانيا| مناطق خارجي بريتانيا در جزاير فالکلند (به زبان اسپانيايي| اسپانيولي: " جزاير مالويناس") و جزاير جورجياي جنوبي و ساندويچ جنوبي مي باشد. تحت عنوان جنوبگان آرژانتين، اين کشور مدعي حاکميت ² km 969464 (374312 ؛   مايل مربع) از قاره جنوبگان (قطب جنوب) است، که ادعاهاي ديگري نيز درباره آنها از سوي شيلي و بريتانياي کبير مطرح شده است. اين کشور بطور رسمي جمهوري آرژانتين ناميده مي شود (زبان اسپانياي | اسپانيولي: República Argentina، الگو:IPA). براي برخي موارد قانوني Nación Argentina (کشور آرژانتين) نيز بکار مي رود.
دانلود متن کامل


دسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, جغرافیا تاریخ: 11:41 - سه شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ | نویسنده: Filedc |


 

-   يا هو چيست؟
يا هو در دنياي امروز از رايجترين مقصد هاي اينترنتي است . براي برخي از افراد ياهو, شبكه اينترنت است Yahoo.INC  يك راهنماي جهاني براي ارتباطات اينترنتي تجاري است و محلي است مناسب براي آن دسته از شركتهايي كه مايلند در يك سرويس شبكه اي جهاني مطرح باشند . اين سرويسها در كل دنيا قابل دسترسي هستند و شبكه گسترده جهاني 24 نوع از اين مراكز سرويس دهي را دارا مي باشد كه عبارتند از يا هو در ايرلند و انگلستان – يا هو در ژاپن – يا هو آلمان – يا هو فرانسه.
اخيرا آماري ارائه شده است كه نشان مي دهد در دسامبر سال 2001. 156 ميليون نفر از افراد مختلف در سطح جهان به خدمات سرويس دهي يا هو دسترسي داشته اند همچنين آمارها نشان داده است كه علاقه مندان به يا هو ي ايرلندي در ژانويه 2002 به تعداد 340732 نفر بوده است. هر دوي اين آمارها بي سابقه است و روز به روز هم در حال افزايش مي باشد.

دانلود متن کامل


دسته بندی : کامپیوتر
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, کامپیوتر تاریخ: 11:39 - سه شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ | نویسنده: Filedc |


 

ویندوز
 مقدمه
درفرهنگ رایانه، ویندوز، عنوان سیستم‌عاملی است که شرکت  مایکروسافت آن را برای رایا 
+65نه‌های شخصی (PC) تولید کرده است.
این سیستم‌عامل، نسخه‌های متعددی دارد که از سال ۱۹۸۳ تاکنون به بازار عرضه شده است.
تاریخچه
اولین نسخهٔ ویندوز در سال ۱۹۸۳  عرضه شد  (ویندوز ۱٫۰) این برنامه، یک واسط کاربری گرافیکی  و محیطی  پنجره‌ای  را تحت
سیستم عامل  دیسکی یا همان  MS-DOS فراهم می‌ساخت. ویندوز 0۲٫ نیز در سال ۱۹۸۷ به  عنوان  ارتقایی  (upgrade) بر این سیستم‌عامل روانه بازار شد. این نسخه،بعداً با خصوصیاتی جدید مانند قابلیت  روهم قرار  گرفتن .....

دانلود متن کاملدسته بندی : کامپیوتر
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, کامپیوتر تاریخ: 11:35 - سه شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ | نویسنده: Filedc |


 

درفرهنگ رایانه، ویندوز، عنوان سیستم‌عاملی است که شرکت مایکروسافت آن را برای رایانه‌های شخصی (PC) تولید کرده‌است. این سیستم‌عامل، نسخه‌های متعددی دارد که از سال ۱۹۸۳ تاکنون به بازار عرضه شده‌است.
تاریخچه
اولین نسخهٔ ویندوز در سال ۱۹۸۳ عرضه شد (ویندوز ۱٫۰). این برنامه، یک واسط کاربری گرافیکی و محیطی پنجره‌ای را تحت سیستم عامل دیسکی یا همان MS-DOS فراهم می‌ساخت. ویندوز ۲٫۰ نیز در سال ۱۹۸۷ به عنوان ارتقایی (upgrade) بر این سیستم‌عامل روانهٔ بازار شد. این نسخه، بعداً با خصوصیاتی جدید مانند قابلیت روهم قرار گرفتن پنجره‌ها بنام ویندوز/۲۸۶ و بعد ویندوز/۳۸۶ ارایه شد. در سال ۱۹۹۲، ویندوز ۳٫۰ ارایه شد که نسبت به نسخه‌های قبلی، بسیار متحول شده بود. در سال ۱۹۹۵، شرکت مایکروسافت با ارایه ویندوز ۹۵ تحولی را در ویندوز و سیستم‌عامل‌های کامپیوترهای شخصی بوجود آورد.

دانلود متن کامل


دسته بندی : کامپیوتر
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, کامپیوتر تاریخ: 11:34 - دوشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | نویسنده: Filedc |


 

وب چيست و چگونه كار مي كند؟
مقدمه
ارتقاي سطح دانش, توانايي و مهارتهاي ارتباطي براي پاسخگويي به نيازهاي جديد يكي از رويكردهاي مهم در سازمانهايي است كه به اصل پويايي مداوم پايبندند. هر سازماني براي ايجاد ارتباط مستحكم تر و بهتر با گروههاي مخاطب و مشتريان خود تدابيري انديشيده است. امكانات اينترنت يكي از مناسبترين و در عين حال ساده ترين راههاي ايجاد ارتباط دوسويه بين سازمان و كليه افراد و نهادهاي ذينفع (Stakeholders) است. بهره برداري از امكانات اينترنتي همواره به دو عامل اصلي وابسته است. نخست, فناوري جديد و ديگر شيوه و كيفيت استفاده از اين پديده.
با اقبال رو به فزوني براي استفاده از اينترنت, شايد سخن راندن از مزايا و مضار اينترنت شايد در عمل چندان ثمربخش نباشد. اينترنت نيز همچون پديده هاي ديگر عصر جديد راه خود را پيموده و با توجه امكانات بيسابقه اي كه دارد, به سرعت در حال گسترش است.
دانلود متن کامل


دسته بندی : کامپیوتر
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, کامپیوتر تاریخ: 11:33 - دوشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | نویسنده: Filedc |


 

تعريف كامپيوتر
كامپيوتر  وسيله اي الكترومكانيكي است كه با توجه به نياز انسان قابل برنامه ريزي مي باشد وتوانايي انجام محاسبه ونگهداري نتايج محاسبه را در اختيار دارد.
سعي انسان در ساخت و برنامه ريزي كامپيوتر همواره براين بوده تا بتواند وسيله اي همانند خود بلكه با دقت بيشتر وسريعتر بسازد.
طبقه بندي كامپيوترها از لحاظ قدرت پردازش
- ابر كامپيوترها
اصطلاحي است كه به سريع ترين وقدرتمندترين وبزرگترين و گران ترين كامپيوترهاي جهان اطلاق مي شود .شركتهاي سازنده اين نوع كامپيوتر هادر جهان انگشت شمارند و تعداد معدئدي ابر كامپيوتردر سراسر جهان نصب شده استكه بيشتر در امور فضايي ودفاعي وپروژه هاي عظيم عملي و تحقيقاتي مورد استفاده قرار مي گيرند .چنين كامپيوترهايي براي كار كردن به چند صد كيلو وات برق نياز دارند.
دانلود متن کامل


دسته بندی : کامپیوتر
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, کامپیوتر تاریخ: 11:32 - دوشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | نویسنده: Filedc |


 

سيستم عامل
سيستم عامل چيست ؟
سيستم عامل مهمترين برنامه ای است که بر روی يک کامپيوتر اجراء می گردد و امکانات لازم به منظور اجرای هر نوع برنامه  ديگر  را فراهم می نمايد .

سیستم عامل
سیستم عامل (به انگلیسی: Operating System) با حروف اختصاری OS اساسی ترین برنامه سیستمی است که مدیریت کلیه منابع سیستم را به عهده گرفته و زمینه ای را فراهم می سازد که برنامه های کاربردی می توانند بر روی آن نوشته شوند .
پالم (سیستم عامل)

سيستم عامل Palmسيتم عامل palm يك سيستم عامل است كه بوسيله palmsource,inc براي دستيار (دستيار ديجيتال شخصي)pda .
دانلود متن کامل


دسته بندی : کامپیوتر
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, کامپیوتر تاریخ: 11:30 - دوشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | نویسنده: Filedc |


 

«شبکه رایانه‌ای» (Computer Network) از چندین «رایانه» متصل به هم تشکیل شده است که از یک سیستم ارتباطی به هدف به اشتراک گذاری داده‌ها، منابع و ارتباطات استفاده می‌کند. برای مثال شبکه رایانه خانگی ممکن است از دو یا چند رایانه تشکیل شده باشد که با استفاده از شبکه، «فایل»ها و یک «پرینتر» را به اشتراک گذاشته‌اند. اندازه و مقیاس هر شبکه از روی سخت‌افزار مورد استفاده و همچنین قراردادهایی که پیاده‌سازی شده‌اند تعیین می‌شوند.
تعریف
این موضوع در بین متخصصین قلمرو شبکه‌ مورد بحث است که آیا دو رایانه که با استفاده از نوعی از رسانه ارتباطی به یکدیگر متصل شده‌اند تشکیل یک شبکه می دهند. در این باره بعضی مطالعات می گویند که یک شبکه نیازمند دست کم ۳ رایانه متصل به هم است. یکی از این منابع با عنوان «ارتباطات راه دور: واژه‌نامه اصطلاحات ارتباطات راه دور»، یک شبکه رایانه‌ای را این طور تعریف می‌کند: «شبکه‌ای از گره‌های پردازشگر دیتا که جهت ارتباطات دیتا به یکدیگر متصل شده‌اند». در همین سند عبارت «شبکه» این طور تعریف شده است: «اتصال سه با چند نهاد ارتباطی». [۱] رایانه‌ای که به وسیله‌ای غیر رایانه‌ای متصل شده است (به عنوان نمونه از طریق ارتباط «اترنت» به یک پرینتر متصل شده است) ممکن است که یک شبکه رایانه‌ای به حساب آید، اگرچه این نوشتار به این نوع پیکربندی نمی‌پردازد.
دانلود متن کامل


دسته بندی : کامپیوتر
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, کامپیوتر تاریخ: 11:29 - دوشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | نویسنده: Filedc |


 

شبكه زيتون بهشت جاسوسان اسرائيلي

.3 سپس كميته، دسترسي كانديدا و امكان استخدامش را درنظر مي گيرد. تحقيقات دامنه داري درباره سوابق، موقعيت، مقام، پيوندهاي خانوادگي كانديدا و مانند آن بايد به عمل آيد تا بتوان تصميم گرفت كه آيا كانديدا را مي توان استخدام كرد و در صورت استخدام چگونه بايد به اين كار دست زد؟ سپس كميته درباره روش تماس گرفتن (نزديك شدن) تصميم مي گيرد كه آيا خويشاوندي را كه محلي است، به كشور هدف گسيل دارد يا كانديداي استخدام را به تهران بخواند. روش هر چه باشد، در هر مورد بايستي جداگانه و مطابق امكاناتش عمل كرد.
دانلود متن کامل


دسته بندی : دیگر مقالات
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, شبكه زيتون تاریخ: 11:28 - دوشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | نویسنده: Filedc |


 

تاريخچه اينترنت

پیدایش اینترنت به دهه ۱۹۶۰ برمیگردد زمانی که دولت ایالات متحده براساس طرحی موسوم به “Arpa” مخفف ” آژانس تحقیق پروژه‌های پیشرفته” که در آن زمان برای کارکردهای دفاعی بوجود آمده بود، این طرح را اجرا نمود. طرح این بود که کامپیوترهای موجود در شهر های مختلف ( در آن زمان چیزی بنام کامپیوتر شخصی وجود نداشت بلکه سازمانهای بزرگ و دانشگاهها و مراکز دولتی معمولا دارای سیستمهای کامپیوتر بزرگ “MainFrame” بودند) که هر کدام اطلاعات خاص خود را در آن ذخیره داشتند بتوانند در صورت نیاز با یکدیگر اتصال بر قرار نموده “Connect” و اطلاعات را به یکدیگر منتقل کرده “Communicate” و یا در صورت ایجاد بستر مناسب اطلاعات را در حالت اشتراک “Share” قرار دهند. در همان دوران سیستمهایی بوجود آمده بودند

دانلود متن کامل


دسته بندی : کامپیوتر
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, شبكه تاریخ: 11:26 - دوشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | نویسنده: Filedc |


 

بررسي جايگاه سازمان اوپك در مقطع نظم نوين جهاني
تشكيل سازمان اوپك در اوايل دهه 1960سبب گشت تا كشور هاي صادر كننده نفت جهان سوم براي چندين دهه با اتكا به قدرت سازماندهي شده خود از نقش موثرتري نسبت به گذشته بر خوردار شوند .با فرو پاشي نظام دو قطبي جهاني وحذف فشار هاي ناشي از اين نظام وعدم استقرار نظامي جانشين ، انتظار مي رفت تا اعضاي سازمان اوپك با اتكا به قدرت توليد نفت خود ، برخورداري از ذخاير عمده انرژي جهان ونياز روز افزون جوامع صنعتي و كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به اصلي ترين حامل انرژي جهان ، به وزنه هاي سياسي قابل توجهي در نظام بين الملل تبديل شوند.
هدف از اين رساله بررسي جايگاه سازمان اوپك در دوران گذار نظم نوين جهاني مي باشد . نتايج تحقيقات انجام يافته نشان دهنده عدم بهبود جايگاه اين سازمان در عرصه بين الملل در مقطع مذكور مي باشد . بررسي مجموعه عوامل برو ن سازماني ودرون سازماني موثر بر عملكرد سازمان اوپك در مقطع نظم نوين جهاني از عمده مباحثي است كه دراين پژوهش به آن پرداخته شده است.
دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:34 - سه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | نویسنده: Filedc |


 

چكيده
جهاني شدن پديده نوظهوري نيست بلكه فرايندي است كه همگام با افزايش آگاهي انسان نسبت به خود و محيط طبيعي و اجتماعي، از آغاز تاريخ وجود داشته است. از جنگ جهاني دوم به بعد با رشد تجارت جهاني، افزايش تحرك سرمايه در سطح بين المللي، مهاجرت نيروي كار و كــاهش موانع تجاري براساس قراردادهاي بين المللي، شكل ديگر و سرعت بيشتر پيدا كرد. در سالهاي اخير هم با سرعت فزاينده دانش و فناوري و فروپاشي ابرقدرت شرق و پايان دوران جنگ سرد، شتاب بي سابقه اي گرفته است.

رشد تجارت جهاني در سالهاي 1950 تا 1994 و فزوني چشمگير آن بر رشد توليد جهاني، واحدهاي توليدي كشورها را به بخشي از شبكه جهاني توليد وتجارت تبديل كرده است. در چنين اقتصادي نظام سرمايه داري براي تضمين فروش مازاد توليد خود به بازاري نيازمند است كه پيـــوسته درحال گسترش باشد و درنهايت گستره اي به وسعت تمام گيتي پيدا كند. دراين جريان، كشورهاي توسعه يافته از برتري فناوري و از نفوذ خود در سازمانهاي مالي بين المللي و شركتهاي عظيم ....

دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:30 - سه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | نویسنده: Filedc |


 

ايرانگردی -
ايران به واسطه پيشينه باستاني و ارزشمند تاريخي خود واجد آثار و ابنيه معتبر و شناخته شده‌اي است كه معرف تاريخ و فرهنگ ايران در سطح جهان هستند و در ذهن جهانيان آشنا با ايران نام اين آثار تداعي‌كننده افتخار و اعتبار سرزمين ارزشمند ماست.
در اين زمينه آنچه باعث توجه و معرفي بهتر خواهد بود ثبت جهاني آثار باستاني و تاريخي است تا به واسطه آن بتوان ضمن بهره‌مندي از امتيازات اعطايي از جانب سازمان يونسكو و كسب اعتبار در اين زمينه به ارتقاي جايگاه آثار در سطح جهان اميدوار بود.
صنعت توريسم سومين صنعت درآمدزا در سطح جهان است و كم ‌كاريهاي منجر به عدم ثبت آثار بيشتري از ايران در كنار غفلت از فرصت‌هاي جهاني در كنار اقدامات غيركارشناسي كه حريم همين تعداد آثار ثبت شده محدود را نيز مورد تعرض قرار مي‌دهد نكاتي هستند كه نياز به دقت، تأمل و توجه بيشتر و اتخاذ ديپلماسي فعال‌تري در اين زمينه دارند.هفت اقليم فرهنگ و تمدن ايراني لياقت سهمي بيشتر در عرصه جهان را دارد؛ لياقتي كه با سعي و تلاش به آن خواهيم رسيد.
دانلود متن کامل


دسته بندی : جغرافیا
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:28 - سه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | نویسنده: Filedc |


 

جامعه ايران از لحاظ شكافهاي تاريخي وساختاري

بررسي شكافهاي  تاريخي و ساختاري بانك ها
گنجانده شده است. مدل مذكور بيانگر آن است كه كيفيت خدمات بانكي چاين نوشتار با هدف معرفي شكافهاي كيفيت خدمات بانكي و شناسايي متغيرهاي موثر در هر شكاف تهيه شده است كه در نهايت پيشنهاداتي براي رفع اين شكافها از نظر خواهد گذشت.
1 - كيفيت كالا - كيفيت خدمات بانكي

اكثر خدمات بانكي از پيچيدگيهاي خاص برخوردارند. بنابراين، بحث كيفيت خدمات نيز به همان ميزان پيچيده است. وقتي صحبت از كيفيت كالا به ميان مي آيد بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فني كالا شكل مي گيرد. اما ميان كيفيت كالا و كيفيت خدمات همانقدر فاصله است كه بين مديريت كالا و مديريت خدمات. هرچند اصول پايه اي و كلاسيك مديريت (اصولي نظير برنامه ريزي، سازماندهي و...) در مورد اين دو شيوه مديريت يكسان است اما نقطه عطف تمايز بين اين دو شيوه مديريت، همان مسئله كيفيت است.

دانلود متن کاملدسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:24 - سه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | نویسنده: Filedc |


 

-         مقدمه :

پديده حاشيه نشيني به مفهوم امروزين آن در کشورهاي پيشرفته جهان بوجود آمده و با صدور برنامه هاي اقتصادي اينگونه کشورها تحت عنوان برنامه هاي رشد و توسعه در کشورهاي جهان سوم گسترش يافت .
پيامد رشد صنعتي کشورهاي غربي بروز مسائل و مشکلات اجتماعي فراوان بود که يکي از آنها حاشيه نشيني است که حتي امروزه اين کشورها علي رغم برخورداري از رشد و توسعه فراوان هنوز قادر به چاره انديشي براي حل اين معضل نمي باشد و مشکل حاشيه نشيني هنوز هم به صورت مناطقي مشخص در گوشه و کنار شهرهاي بزرگ اين کشورها ديده مي شود که محله هالم نيويورک يکي از معروفترين اينگونه مناطق مي باشد ( زاهد زاهداني ، سيد سعيد 1369) .
بررسي هايي که در سطح جهاني به عمل آمده حاکي از آن است که درصد زاغه نشيني و حاشيه نشيني به جمعيت شهرهاي مهم دنيا متغير مي باشد . به طور متوسط در حدود 33 درصد جمعيت شهرهاي بزرگ به صورت حاشيه نشيني  و زاغه نشيني زندگي مي کنند .
اجراي برنامه هاي نو استعماري در کشورهاي جهان سوم تحت عنوان برنامه هاي توسعه و پيشرفت در راستاي شکست ساختار اجتماعي و اقتصادي سنتي اينگونه کشورها عمل کرده و به همراه خود پديده شوم حاشيه نشيني را به ارمغان آورده

دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:23 - سه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | نویسنده: Filedc |


 

جايگاه مبارزه با فساد مالي در قوانين و مقررات و نقش و وظيفه دستگاههاي نظارتي نظام در مبارزه مذکور
شنبه 15 ژانويه 2005, بوسيله ى صادق منتی نژاد
پيشگفتار
در اوايل سال 1380، سالي که رهبر معظم انقلاب اسلامي آنرا سال رفتار علوي نام نهادند، و در تاريخ 10/2/80 معظم له طي فرماني 8 مادهاي سران قواي سه گانه و ارگانهاي نظارتي تابعه را به مبارزه جدي و قاطع با فساد اقتصادي و مالي مکلف فرمودند. گرچه از آن تاريخ تاکنون قواي 3گانه فعاليتهاي خوب و قابل توجهي از بعد عملي انجام دادهاند، اما از بعد نظري تاکنون اقدام چشمگيري صورت نگرفته است. در اين مقاله سعي ميشود با بررسي قوانين و مقررات ناظر به فعاليتهاي مالي جايگاه قانوني چنين وظيفه اي و راه کارهاي آن بررسي شود.
دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:19 - سه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | نویسنده: Filedc |


 

فساد اداری


مقدمه
تجربه هاي به دست آمده از كشورهاي مختلف نشانگر اين است كه فساد امري پيچيده، پنهان و متنوع است. از اين رو، مبارزه با آن نيز بايد امري مستمر، طولاني و پيچيده باشد. درحقيقت، فساد (در ابعاد اداري و ابعاد ديگر جامعه) مانند عفونت است كه اگر به اندام و پيكر جامعه راه يابد، اعضاي آن را يكي پس از ديگري عفوني كرده و از كار مي اندازد و چه بسا گسترش اين عفونت، كل پيكره جامعه را فاسد كند.

اصطلاح فساد اداري كه آن را در برابر سلامت اداري به كار مي برند، مدت زيادي است كه موردتوجه انديشمندان و صاحبنظران مختلف سازماني قرار گرفته و تلاش كرده اند با ارا ئه تعاريف منطبق با اصول سازماني در جهت رفع آن گام بردارند كه وجه اشتراك اغلب تعاريف ارائه شده درباره فساد دستگاههاي دولتي را مي توان رشوه و سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي، براي نفع شخصي دانست. پيامدهاي فساد اداري نيز در قالب معضلات و ناهنجاريهايي همچون سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي، ارتشاء و اختلاس، كلاهبرداري، پارتي بازي، بي عدالتي، باج خواهي، ايجاد نارضايتي براي ارباب رجوع (ذينفع ها)، سرقت اموال و دارائيهاي سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران و نظاير آن بــــه صورت فردي، گروهي و سازمــــان يافته پديدار مي گردد. عوامل......

دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:18 - سه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | نویسنده: Filedc |


 

موضوع تحقیق: فقر
فقر یا تهیدستی به معنای کمبود امکانات برای تهیه حداقل نیازهای زندگی است.مقیاس، سطح و تصورات در پیرامون علل فقر از نگاه زمان و مکان متفاوت است.

سطح زندگی
سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در ساختارهای اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی برطرف کردن نیازهای فرهنگی و بهداشتی وابسته است .
دانلود متن کامل مقاله


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:17 - سه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | نویسنده: Filedc |


 

اعتیاد چیست؟
اعتیاد یــك «بیمارى اجتماعی» است كه عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى كه بـه علل گرایش «بیمار» توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه‏ بخش خواهد بود و فـــرد مـــعتاد دوباره گرفتار « مواد اعتیاد آور» می‏ گردد.

اعتیاد به موادمخدر یكى از مهمترین مشكلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است كه عوارض ناشى از آن تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب ركود اجتماعى در زمینه ‏هاى مختلف مى‌گـــــردد همچنین ویــرانگری‏ هاى حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیارى از ارزش‌ها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدى به مخاطره مى‌اندازد
دانلود متن کامل

دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:14 - سه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | نویسنده: Filedc |


 

يكي از سرفصل هاي مهم جامعه اطلاعاتي تبديل ارتباطات از حالت مونولوگ به حالت ديالوگ است
• دكترشكرخواه:
در آينده نزديك دولت مدرن، دولتي است كه چندبرنامه براي يك نسل داشته باشد نه يك برنامه براي چند نسل
• دكتر معتمدنژاد:
ريشه كني فقرمهمترين هدف اعلاميه هزاره جامعه اطلاعاتي است
• دكتر نمك دوست:
جامعه اطلاعاتي فرداي همه ما است نه چيزي در كناراين جامعه

روز گذشته نخستين بخش از ميزگرد ايران درباره دستاوردهاي اجلاس ژنو از منظر خوانندگان گرامي گذشت. در اين ميزگرد كه استادان علوم ارتباطات آقايان دكتر معتمدنژاد، دكتر نمك دوست، دكتر خانيكي و دكتر شكرخواه حضور داشتند به بررسي اين اجلاس مهم پرداختند. اينك بخش دوم و پاياني آن در پي مي آيد.

دكتر معتمدنژاد: در طول تاريخ هر موقع يك تكنولوژي جديدي پديد آمده يا مورد نياز نظامي يا موردنياز سياسي بوده كه باعث شده تا اميدهايي نسبت به آينده ايجاد شود. انتقادگران معتقدند كه از دهه ۱۹۷۰ تحت تأثير شرايط بحراني اقتصاد عده اي از صاحب نظران توجه كردند كه مي توان بارديگر اقتصاد سرمايه داري را رونق داد از طريق تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات همچنانكه سرمايه داري براي نجات خودش توانست بارديگر به اقدام جديدي دست يابد، در اين رابطه در اواخر فروردين يك سمينار در ايران خواهيم داشت آنجا از نزديك صحبت هايشان را بشنويد و در مباحث شركت كنيد. معتقديم كه بايد محتاط بود در عين حال كه جامعه اطلاعاتي جنبه هاي مثبت فراواني دارد ولي اگر قرار باشد در خدمت منافع سرمايه داري قرار بگيرد طبيعتاً لطمه مي زندبه كشورهاي در حال توسعه به همين جهت هست كه دكتر خانيكي

دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 16:38 - دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ | نویسنده: Filedc |


 

آدميان در طول تاريخ حيات اجتماعي‌شان از انواع انحراف‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي رنج برده‌اند و همواره در جستجوي عوامل رهايي از آن بحران‌ها بوده‌اند.
مطالعه جامعه شناختي آسيب‌هاي اجتماعي در چند دهه اخير بيش از گذشته در محافل دانشگاهي مورد توجه قرار گرفته است. عوارض ناهنجاري‌هاي اجتماعي كمتر از بيماري‌هاي جسماني نيست. به همين دليل شناسايي آنها و انگيزه‌هاي به وجود آمدن آنها و نيز راه‌هاي پيشگيري از آنها لازم است.
 انقلاب اسلامي ايران به عنوان مهمترين پديده اجتماعي معاصر نيز از آسيب‌هاي اجتماعي و بحران‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ديني در امان نيست و پيگيري، پيشگيري و درمان آنها بدون شناسايي ميسر نخواهد بود. مقاله حاضر تنها به پاره‌اي از آسيب‌هاي مربوط به معارف ديني، كه در جامعه رواج يافته است و منشاء انحراف‌هاي اجتماعي شده است، اشاره مي‌كند و ساير آسيب‌هاي ديني و اجتماعي را از قلمرو بحث خود خارج مي‌سازد.
دانلود متن کامل


دسته بندی : دین و فرهنگ
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 16:37 - دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ | نویسنده: Filedc |


 

ازدواج هاى اجبارى

درتمام كشورها، زنان مشخصاً براى ازدواج تحت فشار فرهنگى هستند. هر چند بيشتر زنان و مردان بخش عمده اى از عمر خود را در وضعيت تأهل بسر مى برند، اما زنان بيش از مردان ازدواج را جزو لاينفك زندگى خود مى دانند. آنها به مرور در مى يابند كه زنان بدون همسر از نظر اجتماعى در حاشيه قرار مى گيرند. همين عامل سبب تحت فشار قرار گرفتن زنان براى ازدواج و گاه حتى تن دادن آنها به ازدواج هاى اجبارى يا انتخاب همسر بدون ميل و رغبت كافى مى شود. در شرايطى كه زنان ناچار مى شوند به دليل فرار از طرز تلقى ديگران، برخوردهاى اجتماعى و فشارهاى خانواده تن به ازدواج هاى اجبارى بدهند و قربانى خواسته هاى ديگران شوند، مردان نيز به نوعى ديگر ناچارند شرايط ناشى از ازدواج هاى اجبارى را بپذيرند. ازدواج هايى كه در بيشتر مواقع به جهنم زندگى زنان و شوهران تبديل مى شوند.
دانلود متن کامل مقاله


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:17 - یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | نویسنده: Filedc |


 

علل گرایش جوانان و نوجوانان به سوء مصرف مواد اعتیاد
 

تا به حال به این مسئله فکر کردین که چطور یک نفر به مواد مخدر معتاد میشه؟ آیا به نتیجه خاصی هم رسیدین یا نه؟ در این جزوه علل مختلف گرایش جوانها را به مواد اعتیاد آور بررسی می کنیم.
بسیاری از جوانها و حتی پدر و مادر ها فکر می کنن که دلیل اعتیاد فرد، اصرار دوستان بوده است. در حالی که این تنها انگیزه سوء مصرف مواد در جوانان نیست. اگر بخواهیم انگیزه های مصرف مواد مخدر جوانها را بشناسیم، فهرست بلند بالایی میشه، نگاه کنین:
کنجکاوی، کسب لذت، تسکین درد، فراموش کردن مشکلات، شوخی و خنده، هیجان طلبی یا میل به خطر کردن، احساس بزرگ شدن، پیوستن به گروهی خاص و ... این علل با وجود این که چندان مهم به نظر نمی رسند، باعث اعتیاد میلیونها انسان شده اند. بیشترین علت اعتیاد جوانان در ایران دو عامل کنجکاوی و کسب لذت است.
دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 14:4 - یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | نویسنده: Filedc |


 

بررسی عوامل موثر بر قانون گریزی در میان شهروندان جامعه

مقدمه:
 كمرنگ كردن مرز عمومي و خصوصي: در زير چتر اصطلاحات مبتني بر بازار، هنجارها و استانداردهاي منحصر به فرد خدمات عمومي نظير شهروندي، نمايندگي، پاسخ گويي، برابري، بي طرفي و ... با هجوم هنجارهاي بازرگاني نظير رقابت، كارايي، بهره وري و سودآوري به حاشيه رانده مي شود.
، محدود كردن تركيب دريافت كنندگان خدمات: بر اساس سياست هاي مديريت دولتي نوين و بر خلاف اصل رفاه عمومي همگاني يا رفاه همه شهروندان، برنامه هاي طراحي شده براي افراد كم درآمد در بيشتر كشورها محدود شده است و گاه شهروندان عادي از جرگه تدارك خدمات دولت محروم شده اند. اين بازنگري در تركيب دريافت كنندگان خدمات بيانگر كاهش مردم سالاري در مديريت دولتي نوين است.
تضعيف بخش دولتي: تضعيف نقش موثر اجتماعي/ اقتصادي فعاليت هاي مديريت دولتي جامعه يكي از روندهاي مديريت دولتي نوين است كه به افول مردم سالاري و مخدوش شدن رفاه عمومي مي انجامد. در واقع با انتقال بخش عظيمي از دارايي هاي عمومي به بخش خصوصي و فروش بنگاه هاي عمومي سودآور دولت، ظرفيت خدمات عمومي دولت نيز كاهش مي يابد.
دانلود متن کامل


دسته بندی : علوم اجتماعی
برچسب‌ها: تحقیق, مقاله, دانلود, دانلود رایگان, علوم اجتماعی تاریخ: 13:53 - یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | نویسنده: Filedc |


 

منطقه ی حسن رباط در شمال غرب اصفهان و میمه واقع شده است و از نظر ساختاری در زون سنندج-سیرجان و بین کمربند ارومیه- دفتر در شمال شرق و زون زاگرس مرتفع در جنوب قرار گرفته است. این منطقه همانند دیگر بخش های سنندج- سیرجان دارای سرگذشت تکتونیکی پیچیده ای است. گسلش های معکوس، امتداد لغز و نرمال به همراه توده نفوذی و سنگهای دگرگون شده و شدیداً تغییر شکل یافته از ویژگی های این منطقه است. بخش آذرین این منطقه شامل توده ی نفوذی حسن رباط است که پیکره ی اصلی مسته کوه را شامل می شود که جنس توده ی رسوبی حسن رباط، گرانیتی است. در مورد سن توده دو نظریه مطرح شده است


دسته بندی : دیگر مقالات
برچسب‌ها: دانلود رایگان, مقاله, حسن رباط, کوه ها تاریخ: 8:30 - سه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

دانشجویان کارشناسی رشته های مهندسی پس از گذراندن حداقل 100 واحد درسی که عموماً تئوری میباشند، موظف به گذراندن 2 واحد درسی باعنوان کارآموزی هستند. هدف از گذراندن چنین دوره ای که به مدت 320 ساعت در یکی از واحدهای صنعتی، اداری یا شرکت های مرتبط برگزار میشود، آشنا شدن هرچه بیشتر دانشجو با محیط های کاری و صنعتی و بکارگیری علومی است که در طول دوران کارشناسی آموخته است. در طول این دوره دانشجو با تمامی مسائلی که در یک شرکت و یا واحد صنعتی وجود دارد، اعم از موارد طراحی و مهندسی، تعمیرات، خرید و فروش و ... برخورد کرده و از نزدیک با آنها تعامل دارد. وجود مهندسان و افراد خبره و بهره گیری از تجربه های آنها در زمینه های گوناگون نیز از مهمترین مزیتهای دوره کارآموزی میباشد. هدف از کارآموزی، آشنایی دانشجو از نزدیک با کارهای عملی و مسائل اجرایی میباشد، به طوریکه به او فرصت داده شود آموخته های خود را با عمل و تطبیق کمبودها و نواقص احتمالی، درک کرده و در رفع آن کوشا باشد. گزارشی که هم اکنون پیش روی شما می باشد، خلاصه ای است از آموخته ها و تجربیات عملی در طول 2 واحد درسی کارآموزی که بدین وسیله گزارش اجمالی از مشاهدات خودرا در این مدت بیان میدارم.
دسته بندی : گزارش کار آموزی
برچسب‌ها: دانلود رایگان, گزارش کارآموزی, جغرلفیا, نقشه برداری, GIS تاریخ: 18:23 - دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

یکی از مهم ترین موارد ، مدیریت و نظارت کامل بر کلیه عملیات انجام شده و ارتباط کلیه

بخش ها خصوصا بخش کنترل کیفی با ساخت است.

در بخش جوشکاری ، به راحتی دیده شد که در صورتیکه عواملی مثل پیشگرم کردن قطعه قبل از

جوشکاری ، پخت الکترود ، پخ نامناسب و غیره به درستی رعایت نشود ، تاثیر مخربی روی جوش

می گذارد و به هنگام بازرسی جوش ، جوش پذیرفته نمی شود و رد می شود.

یکی از این عوامل پیشگرم الکترود است ، به هنگامی که با ترمومتر دمای آونی که الکترود در آن

بود چک می شد ، در برخی موارد دمای آون کمتر از دمای مورد نیاز بود و الکترود به صورت سرد

استفاده می شد که پس از جوشکاری اثر آن کاملا مشهود بود و احتمال به وجود آمدن ترک در جوش

زیاد می شد. بطوریکه همین عامل کوچک می تواند هزینه های زیادی را برای کارخانه مثل

هزینه تست رادیوگرافیک ، برداشتن لایه جوش داده شده توسط  الکترود کربنی (Gouging) و

جوشکاری مجدد آن محل و همچنین از دست دادن و قت و نیروی کار .


دسته بندی : مکانیک
برچسب‌ها: دانلود رایگان, گزارش کارآموزی, مکانیک, جوش تاریخ: 18:19 - دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

مقدمه :
زمين بيمارستان فيروزگر توسط فرد خيري بنام مرحوم مغفور فيروزگر در سال 1332 وقف شده است . اين بيمارستان داراي 345تخت مصوب بوده و داراي بخش هاي جراحي عمومي ، ارتوپدي ،جراحي اعصاب ،داخلي ، زنان زايمان ،ICU جنرال ، ICU جراحي اعصاب ، CCU ، بخش Post CCU ، دياليز ، غذد و رشته هاي فوق تخصصي خون و انكولژي ، فوق تخصص عفوني ، متابوليسم و غدد درون ريز و نفرولژي ، اتاق هاي عمل و بخش اورژانس شبانه روزي ، داروخانه مركزي ، داروخانه اورژانس ، آزمايشگاه مركزي و آزمايشگاه اورژانس مي باشد. اين بيمارستان طرف قرارداد با سازمان هاي بيمه گر از جمله بيمه خدمات درماني ، تامين اجتماعي ، ارتش ، نيروي انتظامي و كميته امداد و ساير بيمه ها مي باشد.
اين مركز علاوه بر خدمات درماني يك مركز آموزشي با سابقه 40 سال مي باشد كه آموزش پزشكي را از سطوح انترن و رزيدنت و رشته هاي پرستاري و پيراپزشكي را بر عهده دارد و تحت پوشش دانشگاه علوم‌ پزشكي ايران مي باشد. مساحت كل بيمارستان 18500 متر مربع و مساحت زيربناي
آن 25000 مترمربع مي باشد.


دسته بندی : گزارش کار آموزی
برچسب‌ها: دانلود رایگان, گزارش کارآموزی, مديريت خدمات بهداشتي و درماني تاریخ: 18:16 - دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

در گزارش حاضر خلاصه اي از فعاليت هاي انجام شده در طول کارآموزي که به مدت 140 ساعت و در بخش توليد خودرو L90 انجام شده است، ارائه شده است.

در فصل اول اين گزارش مقدمه اي از تاريخچه شرکت پارس خودرو آمده است و در ادامه، به شرح بازديدهاي انجام شده از سالن رنگ، سالن بدنه، سالن مونتاژ و خلاصه اي از وضايف هر قسمت پرداخته شده است.

در فصل دوم توضيح کوتاهي درباره سيستم هاي اطلاعات مديريتي داده شده است و ابتدا تاريخچه کوتاهي درباره اين نوع سيستم ها آورده شده و در ادامه تقسيم بندي هاي سيستم اطلاعاتي، طريقه تعيين نيازمنديهاي آن و روش هاي  توليد پايگاه داده[1] توضيح داده شده است. سپس با استفاده از اين اطلاعات يک پايگاه داده با استفاده از برنامه MS Access براي بخش روتوش و تعميرات سالن مونتاژ تندر90 تهيه شد. توليد چنين پايگاه داده اي که مدت زمان زيادي از طول کارآموزي را بخود اختصاص داد از اينرو بود که تا قبل از تهيه پايگاه داده، فرم هاي آماده صفحه گسترده[2] با برنامه Excel در اختيار اپراتورها قرار داشت که بطور روزانه تکميل مي شد و  سپس براي مسئول روتوش فرستاده مي شد تا روزانه براساس فرم هاي جداگانه، گزارش کلي آماده شود. از معايب اين روند مي توان به موارد زير اشاره کرد:[1] Data Base

[2]  Spread Sheet


دسته بندی : مکانیک
برچسب‌ها: دانلود رایگان, گزارش کارآموزی, مکانیک خودرو تاریخ: 18:6 - دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

مقدمه:

          گردش نقدينگي سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در جهان سالانه بالغ بر 600 ميليارد دلار مي باشد و در اين ميان بخش عمده اي از آن سهم اشغالگر قدس است.

          رؤیم اشغال گر قدس عليرغم وسعت كم و نداشتن منابع سنگ هاي قيمتي با ارزش از نظر تجارت جهاني نقش عمده اي را ايفا مي نمايد و اين امر صرفاً با فعاليت اين كشور بر روي فرآوري سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي محقق گشته است.

          فرآوري صحيح و به روش هاي مكانيزه و جديد بر روي اينگونه سنگ هاي باعث ارزش افزوده بسياري مي گردد و علاوه بر آن مي تواند نقش اساسي در ايجاد اشتغال نيز ايفا نمايد.

          نرخ سرمايه گذاري سرانه اشتغال در اين بخش بسيار كمتر از بخش هاي ديگر صنعتي و حدود 20 تا 25 درصد آنها مي باشد و از سوي ديگر در فضاي براي ايجاد اشتغال 4 تا 5 متر مربع براي هر نفر مي باشد.


دسته بندی : کارآفرینی
برچسب‌ها: دانلود رایگان, تحقیق, کارآفرینی, تولید, سنگهای قیمتی تاریخ: 18:3 - دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

مقدمه:

در خانه ی مغز ما چیزی زندگی می کند به نام IQ  که سال ها فکر می کردیم او فرمانروای همه دستوراتی است که از مغز صادر می شود و رفتار ما بر اساس خیر و صلاحی است که او تشخیص می دهد بدون چون و چرا تحت رهبری اوست، و هر کجا رفتار خردمندانه ای از کسی سر می زد یا بر عکس عمل غیر عاقلانه ای انجام می داد سریع نسبت به او IQ بالا یاIQ پایین می زدیم. اما آیا براستی رفتار ما نشان دهنده ی هوش عمومی یا کلی ماست. اگر این چنین است چرا با وجود هوش بالا یا همان IQبالا در بعضی افراد باز هم رفتار های عجیب و غریب و احمقانه ای بروز می کند؟شاید به خاطر همین پیچیدگی ها بود که الکسین کارل انسان را موجودی ناشناخته معرفی کرد. اما در سال 1990 یکی از ناشناخته ها توسط دانیل گلمن کشف شد به نام هوش هیجانی یا EQ لقب گرفت.

هوش هیجانی چیست؟ و چه فرقی با هوش عمومی دارد؟

نظریه پردازان هوش هیجانی به ما می گویند که IQ به ما می گوید که چه کار می توانیم انجام دهیم. در حالی که هوش هیجانی به ما می گوید که چه کاری باید انجام دهیم. IQ شامل تونایی ما برای یادگیری تفکر منطقی و انتزاعی می شود، در حالیکه هوش هیجانی به ما می گوید که چگونه از IQ در جهت موفقیت در زندگی استفاده کنیم بنا بر این معلوم شد در خانه ی مغز ما IQ همسری دارد به نام EQ که حرف آخر را ظاهرا در غالب موارد او می زند. EQ چگونه حرف بزنیم، باور کنبم، نگاه کنیم، بپسندیم یا رد کنیم یا به محرک ها چگونه عکس العمل نشان دهیم.


دسته بندی : گزارش کار آموزی
برچسب‌ها: دانلود رایگان, مقاله, هوش مصنوعی تاریخ: 13:10 - دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

عوامل هوشمند:

ماهيت عوامل، كامل يا غير از آن، تنوع محيطي و جانوران نمايشي حاصل از انواع عوامل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.

در فصل1، مفهوم عوامل منطقي به عنوان اساس شيوه ها در هوش مصنوعي شناسايي گرديد. در اين فصل اين مفهوم راملموس تر مي سازيم. خواهيم ديد كه مفهوم عقلانيت رامي توان در بسياري از عوامل فعال در هر محيط قابل تصوي به كار گرفت. در اين كتاب، هدف ما، بهره گيري از اين مفهوم جهت توسعه مجموعه كوچكي از اصول طراحي براي ساختن عوامل موفق مي باشد سيستمهايي كه مي توان به طور معقول، هوش ناميد.

مبحث خود را با بررسي عوامل، محيطها و جفت نمودن اين دو آغاز خواهيم نمود. مشاهده اين نكته كه برخي از عوامل بهتر از بقيه عمل مي كنند، به طور طبيعي ما را به ا؟عامل منطقي رهنمون مي كند عاملي كه تا حد امكان خيلي خوب رفتار مي كند. اينك يك عامل تا چه حد به خوبي رفتار مي كند به ماهيت محيط بستگي دارد. برخي از محيطهاي دشوار تر از سايرين هستند.

ما طبقه بندي خام ونا پروده اي از محيطها را ارائه نموده ومشخص كرده ايم كه چگونه ويژگي هاي يك محيط بر طراحي عوامل مناسب براي آن محيط، تاثير مي گذارند، همچنين برخي از طرحهاي اصلي عامل (كالبدي) (ابتدايي) را كه در باقيمانده كتاب بدان تجسم مي بخشيم، توضيح خواهيم داد.


دسته بندی : برق
برچسب‌ها: دانلود رایگان, مقاله, هوش مصنوعی, پروژه تاریخ: 12:50 - دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

دهه‌هاي‌ آغازين‌ سده‌ بيستم‌ ميلادي‌ و دوران‌ پيشرفت‌ شگرف‌صنعتي‌، همراه‌ با توليد خودرو بود كه‌ انقلاب‌ همه‌ جانبه‌اين‌ درترابري‌، افزايش‌ شتاب‌ جابجايي‌ و صدها كار و پيشه‌ جديد دررشته‌ها بازرگاني‌ بوجود آورده‌ است‌.

به‌ نظر مي‌رسد كه‌ سمبل‌ دوران‌ فراصنعتي‌ و نماد فرآورده‌هاي‌بي‌همتاي‌ قرن‌ آينده‌«هوش‌ مصنوعي‌» است‌. امروزه‌ موضوع‌هوش‌ مصنوعي‌ داغ‌ترين‌ بحث‌ ميان‌ كارشناسان‌ دانش‌ رايانه‌ واطلاعات‌ و ديگر دانشمندان‌ و تصميم‌گيرندگان‌ است‌. در سراسرتاريخ‌ تا به‌ امروز انسان از جنبه‌ تن‌ و روان‌، مركز و محور بحث‌هاو پژوهش‌ها بوده‌ است‌. ولي‌ اكنون‌ موجودي‌ با رتبه‌اي‌ پائين‌تر،بي‌جان‌ و ساختگي‌ مي‌خواهد جانشين‌ او شود، امري‌ كه‌ بدون‌ شك‌ مي‌توان‌ ادعا نمود بيشتر انسان‌ها با آن‌ مخالفند.


دسته بندی : برق
برچسب‌ها: دانلود رایگان, مقاله, هوش مصنوعی تاریخ: 12:40 - دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

مقدمه

انسان موجودي است بالقوه و تكامل پذير نيروهاي دروني انسان خود بخود آشكار نمي شوند مگر اين شرايط لازم براي بروز آنان فراهم آيند .

پس لازمه ي بروز توانايي ها و استعدادهاي انسان يادگيري و آموختن است. مراقبتهايي كه تحت عنوان تعليم و تربيت در مورد انسان به عمل مي ايد شرط لازم رسيدن انسان به كمال است . بسياري از افراد تصور مي كنند كه تعليم و تربيت يعني مدرسه رفتن و آموزش ديدن ، ليكن واژه تربيت به معني سوق دادن و هدايت كردن است .


دسته بندی : مقاله
برچسب‌ها: دانلود رایگان, تحقیق, هدايت تحصيلي ـ شغلي, دانش آموزان, دختر تاریخ: 12:20 - دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

با توجه به نياز کشوردرعصرحاضردرزمينه امور مربوط به کامپیوتر و ساير زمينه های ديگرآموزش نيروي متخصص براي پيشرفت و بهبود جامعه يکي از نيازهاي ضروري در جامعه بشمار مي رود و به همين علت واحد کارآموزي در تمام مقطع تحصيلي لازم است و کليه دانشجويان موظف به گذراندن 2 واحد با توجه به مقطع تحصيلي هستند

هدف اصلي و عمده وزارت علوم،تحقيقات،فناورياز گذاشتن واحد کاراموزي براي دانشجويان اين است که بتوانند با بازار کارآشنا بشوند و بتوانند با توجه به رشته اي که در آن تحصيل نموده اند نياز جامعه را بشناسند و مقدمات اوليه براي کار کردن را فرا بگيرند و از آموخته هاي علمي استفاده بکنند و اشکالات خود را رفع نمايند.


دسته بندی : برق
برچسب‌ها: دانلود رایگان, گزارش کارآموزی, کامپیوتر, شرکت طراحی و گرافیکی تاریخ: 12:1 - دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

فروشگاه ******* فروشگاه لوازم کامپیوتری است که با خدمات پس از فروش و خدمات نصب در زمان فروش  فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری متعددی انجام می دهد.

در قسمت خدمات پس از فروش اگر کالای فروخته شده به هر علتی خراب شود و قابلیت تعمیر داشته باشد در صورت نداشتن گارانتی با دریافت هزینه تعمیر و در صورت داشتن گارانتی رایگان تعمیر می شود. در بعضی موارد که کالا خود خراب باشد فروشگاه موظف به تعویض قطعه می باشد.

در قسمت خدمات نصب فروشگاه با دریافت هزینه ایی کمتر از بازار مسئولیت نصب قطعات را بر روی کامپیوتر خریدار بر عهده می گیرد و در صورتی که خریدار ب قعه را بر روی کامپیتر ود به عهده این قسمت نگذارد در صورت درخواست خریدار مشاوه و آموزش نصب به خریدار داده می شود.در این قسمت همچنبن نرم افزارهای جدید فروخته و نصب می شوند.


دسته بندی : گزارش کار آموزی
برچسب‌ها: دانلود رایگان, گزارش کارآموزی, کامپیوتر تاریخ: 11:28 - دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

سرعت توسعه و توليد مواد غذايي به خصوص پروتئين حيواني هماهنگ با روند افزايش جمعيت دنيا نيست. بشر با استفاده از امكانات و استعدادهاي موجود همواره در صدد يافتن منابع جديد توليد مواد غذايي مي باشد. ماهي و ساير فراورده هاي دريايي يكي از مهمترين منابع تامين پروتئين حيواني جمعيت كره زمين به شمار مي رود بطوريكه در سالهاي اخير حدود 16% پروتئين حيواني مورد نياز انسان از گوشت آبزيان تامين مي گردد. علي رغم ذخاير سرشار درياها و اقيانوسها متاسفانه به دليل صيد بي رويه و غير معقول و آلودگي درياها و اقيانوسها به مواد آلاينده، اين منبع غذايي با خطر كاهش مواجه شده است. لذا با روند نزولي ميزان صيد ماهي و ساير آبزيان از درياها و اقيانوسها، توجه اكثر كشورها جهت جبران اين كمبود به آبزي پروري در آبهاي داخلي معطوف گشته است. پرورش ماهي در آبهاي داخلي كه مجموعه اي از آبهاي موجود در خشكي اعم از درياچه هاي طبيعي، مخازن، سدها، آبگيرها، آببندانها، چاهها ، چشمه ها و رودخانه ها را تشكيل مي دهند راهي مناسب جهت تامين بخشي از پروتئين حيواني مورد نياز جامعه محسوب مي شود. پرورش ماهي در شرايط موجود نسبت به پرورش دام و طيور نياز كمتري به سرمايه گذاري دارد از طرفي به دليل ضايعات كمتر و محدود بودن بيماريها مي تواند براي سرمايه گذاران و توليد كنندگان مقرون به صرفه تر باشد.                     


دسته بندی : کشاورزی
برچسب‌ها: دانلود رایگان, گزارش کارآموزی, کشاورزی, پرورش ماهي تاریخ: 11:15 - دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

معرفي مکان کارآموزی

جايي که من براي گذراندن واحد کارآموزي انتخاب نمودم شرکت سورنا پردازش آریا به نشانی خیابان جمهوری تقاطع نواب و دامپزشکی ، مجتمع شهاب 3 ، واحد 327 بود .

من در تاريخ 10/7/1390 کارآموزي خود را شروع کردم و از گذراندن کارآموزي در آن شركت راضي بودم.در آن شرکت  فعالیت های کامپیوتری اعم از نصب ویندوز ، اسمبل سیستم کامل ,طراحی وب و گرافیک  و حتی طراحی بازی  و غيره انجام می شد و مکان فو ق العاده ای بر هر کسی اعم از دانشجو و .. است،گرچه


دسته بندی : گزارش کار آموزی
برچسب‌ها: دانلود رایگان, گزارش کارآموزی, کامپیوتر, گرافیک, طراحی تاریخ: 11:2 - دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

گياهان دارويي را بهتر بشناسيم

مقدمه

از آنجا كه انسان جزئي از طبيعت است بطور مسلم براي هر بيماري، طبيعت گياه مداواي آن را عرضه كرده است. انسان هر چه به طبيعت نزديك تر شود، سالم تر است و بيشتر عمر مي كند. به همين دليل انسان هر چه به طبيعت روي آورد و از نعمات آن بيشتر بهره مي برد، جهت درمان بيماري خود سريع تر، بهتر و مطمئن تر درمان مي شود. بايد گفت كه انسان تنها با داروهاي شيميايي مداوا نمي شود. همه عوامل طبيعي نقش درمان و دارو و نهايتاً نقش پيشگيري را در برابر بيماريها دارند. وجود گياهان دارويي در طبيعت يكي از نعمتهاي بزرگ الهي است.


دسته بندی : کشاورزی
برچسب‌ها: دانلود رایگان, مقاله, گياهان دارويي تاریخ: 15:51 - یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

مطالب مورد بحث:

ابعاد تغییر سازمان در دو دهه اخیر

نظریات مدیریت :

ü       تئوري كلاسيك

-          انتقادات وارده به تیلور

ü       تئوري نئوكلاسيك (نهضت روابط انساني )

ü       تئوري مدرن (تحليل سيستمي سازمان )

سازمان و ویژگی های آن در نظریه نوین

روند پیشرفت نظریه نوین 

تقسیم بندی نظریات نوین

ü       نظریه سیستم ها

ü                     مکتب سیستمی سازمان

ü                      ویژگی های سیستم

ü                      انواع سیستم

ü                      سیستم باز و بسته

ü                      سیستم اصلی و فرعی

ü                      سیستم قطعی و احتمال

ü                      سیستم های طبیعی و مصنوعی

ü                       تفاوت سه نظریه

ü                       تعریف محیط و دیگاه محیطی کتز وکان

ü       نظریه اقتضاء

ویژگی های نظریه نوین

مدیریت نوین از  نگاه نظریه پردازان نوین


دسته بندی : مقاله
برچسب‌ها: دانلود رایگان, مقاله, ادبیات, فرخی سیستانی تاریخ: 14:37 - یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

با توجه به پيشرفت روز افزون علم اين نيار احساس مي شود که بيشنز کارهاي روزمره براي سهولت در انجام به وسيله رايانه صورت گيرد. در طراحي و پياده سازي اين سيستم از زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيک و پايگاه داده اکسس و دستورات SQL براي گزارش گيري استفاده شده است
سيستم طراحي شده فروشگاه به طور کلي از 5 بخش تشکيل  مي شود :
اين سيستم شامل قسمت هاي زير است:
1)  انبار فروشگاه
2) فرم فروش
3)  گزارش گيري
4) مديريت سيستم
5) فرم کنترل کلمه عبور


دسته بندی : حسابدرای
برچسب‌ها: دانلود رایگان, پروژه, ساخت فروشگاه, بيسيک, پايگاه داده تاریخ: 11:55 - یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

مقدمه  ای بر شبکه برق رسانی:

امروزه انرژي الكتريكي بيش از انواع ديگر انرژي مورد استفاده قرار مي گيرد, بدون انرژي الكتريكي كاربرد وسايل روشنايي و صنعتي وخانگي غير ممكن است, به علاوه در بيشتر وسايل نقليه مانند قطارها واتوبوس هاي برقي انرژي الكتريكي نقش مهمي بازي مي كند, به اين ترتيب مي توان گفت انرژي الكتريكي تقريبا در همه جا به كار مي رود.

رشد شهرنشيني وتوسعه صنعت واستفاده از تجهيزات و ماشين آلات گوناگون برقي موجب افزايش روزافزون نيروگاه هاي مختلف و توليد انرژي الكتريكي درهمه كشورهاي جهان از جمله ايران شده است .امروز صنعت برق بعنوان يكي از شاخص هاي مهم توسعه اقتصادي واجتماعي وفرهنگي كشورها بشمارمي آيد.

براي اين كه انرژي توليد شده در نيروگاه ها به شبكه سراسري متصل شود و دراختيار مشتركان قرار گيرد بايد مراحل زير انجام گيرد:


دسته بندی : برق
برچسب‌ها: دانلود رایگان, گزارش کارآموزی, برق, پست, ديسپاچينگ تاریخ: 11:0 - یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

 

گياهان دارويي را بهتر بشناسيم

مقدمه

از آنجا كه انسان جزئي از طبيعت است بطور مسلم براي هر بيماري، طبيعت گياه مداواي آن را عرضه كرده است. انسان هر چه به طبيعت نزديك تر شود، سالم تر است و بيشتر عمر مي كند. به همين دليل انسان هر چه به طبيعت روي آورد و از نعمات آن بيشتر بهره مي برد، جهت درمان بيماري خود سريع تر، بهتر و مطمئن تر درمان مي شود. بايد گفت كه انسان تنها با داروهاي شيميايي مداوا نمي شود. همه عوامل طبيعي نقش درمان و دارو و نهايتاً نقش پيشگيري را در برابر بيماريها دارند. وجود گياهان دارويي در طبيعت يكي از نعمتهاي بزرگ الهي است.


دسته بندی : دیگر مقالات
برچسب‌ها: دانلود رایگان, مقاله, گياهان دارويي, طب سنتی تاریخ: 10:56 - یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

ماجرای فرخی سیستانی
فرخی پسر جولوغ از شاعران نامدار ایران و اهل سیستان بود. او استعداد و ذوق سرشاری در سرودن شعر داشت. اشعار او بسیار زیبا بود و شنوندگان و مخصوصاً کسانی را که خود اهل شعر و ادب بودند، به تحسین و ستایش   وا می داشت. فرخی در نواختن چنگ هم مهارت داشت و با آهنگ چنگ، جذابیت شعرهای خود را دوچندان می کرد. او با وجود استعداد فراوانی که در سرودن شعر داشت، دوران جوانی را به کار کردن نزدیکی از خرده مالکین سیستان گذارند. زندگی فرخی با حقوقی که از کارفرمای خود می گرفت، یعنی سالانه هزارمن گندم و صد درهم نقره اداره می شد.

دسته بندی : دیگر مقالات
برچسب‌ها: دانلود رایگان, مقاله, ادبیات, فرخی سیستانی تاریخ: 10:50 - یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

واژه و مفهوم «فرهنگ» همواره آشناترين و در عين حال پر ابهام ترين مفاهيم مورد استفاده در متون علوم اجتماعي و بويژه جامعه شناسي و مردم شناسي بوده است. علاوه بر اين در طي چند دهة‌ گذشته تلاشهايي از طرف برخي از محققان در جهت شكل دادن به علم «فرهنگ شناسي» صورت گرفته است، اما آنچه كه در اين ميان هميشه اين كوششها را با مشكل مواجه كرده است وسعت زياد مفهوم فرهنگ و كاربردهاي آن به طور ناهمگون است.
قبل از پرداختن به تعاريف گوناگوني كه دانشمندان و صاحب نظران از فرهنگ كرده اند؛ ‌با الهام از تعريفي كه حضرت آيت الله خامنه اي ولي امر مسلمين جهان نموده اند مقصود خود را از تعريف فرهنگ مطرح مي سازيم.
مقام معظم رهبري مي فرمايند:
«فرهنگ هر جامعه اي و ملتي و هر انقلابي به مجموعة دستاوردهاي ذهني در آن جامعه كه شامل دانش،‌ اخلاق، سنن، آداب و چيزهايي كه از اينها سرچشمه مي گيرد گفته مي شود،‌ به طور كلي ذهنيت حاكم بر يك جامعه به معناي جوشيده يا از خارج از آن جامعه د رآن راه يافته باشد».
بنابراين در اين كتاب تعريف فرهنگ عبارت از: «مجموعة‌ باورها،‌ بينشها،‌ ارزش ها،‌ آداب و سنن و اخلاق و انديشه هاي پذيرفته شده و حاكم بر يك جامعه مي باشد. رهبر معظم انقلاب در تبيين فرهنگ اسلامي مي فرمايند:
«فرهنگ اسلامي چيست؟ اسلام يك مكتب است، يك طرحي براي زندگي و يك انقلاب،‌ كه وقتي از ابعاد مختلف به اسلام نگاه مي كنيم،‌ تفكر اسلامي،‌ اخلاق اسلامي، سنن و آداب اسلامي، (نه هنر وارداتي كه از آن استفاده مي كنند) اين چيزها را در اسلام مي بينيم».


دسته بندی : دیگر مقالات
برچسب‌ها: دانلود رایگان, مقاله, فرهنگ, تهاجم فرهنگي تاریخ: 9:47 - یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

 فصل اول        
 مقدمه و بیان مسئله                                                                   6
فصل دوم: روش کشت قارچ دکمه ای       
ـ قارچ چیست؟                                                                          9
ـ اهمیت قارچهای خوراکی                                                         9
ـ ارزش غذایی قارچ                                                                  11
ـ انواع قارچ از نظر شکل و اندازه و اندام زایشی                            12
ـ گروهبندی قارچها براساس تولید مثل                                         16
ـ مراحل کشت قارچ دکمه ای                                                     18
ـ اقدامات لازم جهت کاهش جمعیت آفات و بیماری                    22
ـ روش کار تهیه ی کمپوست مورد نیاز جهت کشت قارچ             25
فصل سوم
ـ خلاصه و نتیجه گیری                                                              28
ـ واژ نامه                                                                                 30
ـ منابع و مأخذ(کتاب نامه)      31


دسته بندی : کشاورزی
برچسب‌ها: دانلود رایگان, تحقیق, روش کشت, قارچ دکمه ای تاریخ: 15:45 - شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 


براي حفاظت از شبكه هاي توزيع ، از ابزارهاي بسيار گوناگوني استفاده مي شود. در هر مورد خاص بر مبناي نوع عنصري كه بايد مورد حفاظت قرار گيرد و سطح ولتاژ سيستم ، نوع حفاظت تعيين مي شود و حتي اگر استانداردهاي خاصي براي حفاظت كلي از سيستم هاي توزيع وجود نداشته باشد ، مي توان در ارتباط با چگونگي كار وعملكرد اين سيستم ها ، توضيحاتي كلي و عمومي ارائه داد .


دسته بندی : برق
برچسب‌ها: دانلود رایگان, مقاله, فيوز, ريكلوزرها, بازبست تاریخ: 15:35 - شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

فروشگاه آنلاین
چکیده
دست نوشته ای که هم اکنون به حضورتان می رسد معماری و استراتژی قطعه کدهای موجود در برنامه فروشگاه آنلاین می باشد.
جهت طراحی برنامه حاضر از زبان برنامه نویسی php وبانک اطلاعاتی mysql و از نرم افزار آپاچی به عنوان سرویس دهنده وب استفاده شده است.
مزایای راه اندازی یک فروشگاه آنلاین برای هر فروشنده و نیز مزایای خرید از آن برای کاربران نسبت به تجارت سنتی در بخش مقدمه به تفصیل توضیح داده شده است.
همچنین توضیحات کاملی نیز در مورد تکنولوژی های مورد استفاده و همچنین ابزار مورد نیاز جهت راه اندازی برنامه ارائه شده است.


دسته بندی : کامپیوتر
برچسب‌ها: دانلود رایگان, مقاله, پروژه, فروشگاه, php تاریخ: 12:44 - شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

آشنایی با فرایندهای گمرکی ،اصطلاحات بازرگانی وگمرکی
بخش اول : کلیات
            پیشگفتار      .....   ............  5
             تعریف گمرک        .........  6
             نقش ووظایف گمرک       ..........  6  
             ساختار گمرک         ......  7

بخش دوم : اصطلاحات بازرگانی وگمرکی
              کارت بازرگانی       ......  ..8
              روز اظهار کالا         .........8
              سند ترخیص         ..........8.
              کالای متروکه         .........9.
              انواع کالا           ...9
              مرور زمان درگمرک      ..............9
              ارزش کالا           .10
              حقوق گمرکی وسودبازرگانی     ............10
             بیمه محلی           11
             تعرفه   ...11
             انوانتر   ...11
            حق العملکار           12
            سازمان حمایت         .........12
            اظهارنامه           .....13
            مانیفست           .....13
            بارنامه   ..13
........................................... به ادامه مطلب مراجعه شود
دسته بندی : دیگر مقالات
برچسب‌ها: دانلود رایگان, مقاله, فرایندهای گمرکی, گمرک, بازرگانی تاریخ: 12:33 - شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

ضوابط اجرای سيستم ارت و چاه ارت:
نحوه اجراي سيستم ارت جهت رعايت سيستم TN-C-S در داخل ساختمان و T-T در شبكه عمومي و ايجاد تناسب بين اين دو به نحويكه مشكلي از جهت ايمني ساكنين و شبكه پيش نيايد بشرح بندهای زير عمل می شود.
-لازم است اتصال زمين و لحاظ نمودن آخرين پيشرفتهاي روز در زمينه احداث چاه ارت (استفاده از بنتونيت و ساير مواد كاهش دهنده مقاومت) با مقاومت حداكثر 2 اهم اجرا شود. IEC-60100) و (VDE-0140 در اينصورت مي‌توان با همبندي شمش‌هاي نول و ارت در محل تابلوي كنتور مشتركين، هم براي ارت كردن سيستم داخلي و هم براي زمين كردن بدنه تابلو، از اتصال زمين واحدي استفاده نمود.


دسته بندی : برق
برچسب‌ها: دانلود رایگان, مقاله, سیستم چاه ارت, برق تاریخ: 12:22 - شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

دستگاه الکتروکوتر...... ....5
درچه مواردی بکارمی رود؟....... ..11
فیزیولوژی................. ......11
چگونه کار می کند؟.......... ......12
الکتروکوتروتغییرات دربافت..... ....13
اساس عملکرد........ ..........15
ایمنی الکتروکوتر................. .16
لوازم جانبی دستگاه وروش تمییزکردن آنها................18
قلم تک قطبی............ ........18
الکترودهای قلم تک قطبی....... ..20
صفحه بیمار....... .......21
پدال پایی...... .........22
پنست دوقطبی..... .......23
مزایای الکتروکوتر......... ...25
کاربرد............. .....25
پارامترهای مهم جهت تست وآزمون کالیبراسیون.............27
تجهیزات موردنیازجهت انجام آزمونهای کمی
کالیبراسیون ونگهداشت پیشگیرانه... ....28
شرح آزمون محدوده مجاز........... .......31
عوارض ناشی ازعدم کالیبراسیون...... ....32
دستورالعملهای دستیابی به ایمنی بیشتر
وکاهش سوختگیهای ناشی ازالکتروکوتر... ......33
منابع.......... .........41
دستگاه الکتروکوتر(ECU)


دسته بندی : برق
برچسب‌ها: دانلود رایگان, گزارش کارآموزی, برق, شیمی, الکتروکوتر تاریخ: 11:55 - شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول – آشنايی با مکان کارآموزی
تاريخچه
شرخ مختصری از فرآيند خدمات

فصل دوم – ارزيابی بخش های مرتبط به رشته ICT
     موقعيت رشته کارآموز
     شرح وظايف رشته کارآموز
     برنامه های آينده سازمان

فصل سوم – آموخته ها
     واحد پشتيبانی فنی مراکز شهری
     توپولوژی شبکه
     مرکز ترانزيت
     Numbering
     تماس های شهری
     تماس های بين شهری
     کد منطقه
     تماس های کشوری
     مرکز مخابراتی
     مسير برقراری ارتباط از مشترک تا مرکز
     سيگنالينگ صحبت
     تبديل صوت به سيگنال ديجيتالی
     لينک E1
     فيبر نوری
     Call prossesing
     چگونگی شماره گيری
     آشنايی با سخت افزار سوئيچ
     انواع کارت ها
     مکانيسم Loud sharing و Hot standby
     سرويس های ويژه مخابراتی
     شارژينگ
     شبکه های نسل آينده
     نتيجه گيری

دسته بندی : برق
برچسب‌ها: دانلود رایگان, گزارش کارآموزی, برق, مخابرات, الکترونیک تاریخ: 11:52 - شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 نوجواني

در دوره نوجوانی به دلیل افزایش سطح آگاهی، شناخت و رشد تفکر نوجوان می تواند به طور انتزاعی فکر کند و استدلال داشته باشد و باورها و ارزشهای موجود در خانواده و جامعه را با استفاده از توان جدید خود، بازسازی نماید. نوجوانی، دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی است که در همه زمینه ها بروز می نماید: رفتارهای کودکانه را بتدریج از دست می دهد، خواهان استتقلال است، می خواهد همه چیز را خود تجربه کند، افکار انقلابی دارد، طغیانگر است، تمایل به تنهایی دارد، رابطه با همسالان برای او ارزش بسیاری دارد و در برابر دستورات بزرگسالان مقاومت می کند.


دسته بندی : روانشناسی
برچسب‌ها: دانلود رایگان, مقاله, مشکلات اجتماعی نوجوانان, فایل ورد تاریخ: 11:44 - شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

فصل اول

مقدمه ای از PHP

PHP يك زبان اسكريپتي تحت سرويس دهنده و مفسري است كه بر روي تعداد بسياري از سكوها شامل برخي از نسخه‌هاي Apache، Micorosft Internet Information Server (IIS) قابل استفاده است. نسخة اصلي برنامه، ابزارهاي شخصي صفحة خانگي يا Personal Home Page Tools ناميده شد كه PHP از سرنام اين تركيب آمده است. اگرچه تعاريف ديگري نيز براي اين نام وجود دارد. برخي مي‌گويند كه PHP يك سرنام سه حرفي بازگشتي به معني PHP Hypertext Preprocessor است. يك تعريف مرسوم و پذيرفته شدة ديگر نيز Pre Hypertext Processor است. اسكريپت PHP در صفحة وب تعبيه مي‌شود و قبل از ارسال صفحه براي سرويس‌گيرندة درخواست كنندة آن، بر روي سرويس‌دهنده ترجمه و تفسير مي‌گردد. PHP يك زبان منبع باز يا Open Source است و از سايت php.net قابل برداشت است.

 

 شروع کار

اسكريپتهاي PHP داراي پسوند .PHP هستند و هر اسكريپت PHP بين تگهاي ?> و قرار داده مي‌شود. اسكريپتي كه بين اين تگها قرار داده مي‌شود پيش از ارسال براي سرويس‌گيرنده بر روي سرويس‌دهنده ترجمه و به HTML تبديل مي‌گردد و سرويس‌گيرنده يك صفحة HTML محض و بدون اسكريپت PHP را دريافت مي‌كند. ساختار زبان PHP و دستورات آن اساساً شباهت بسيار زيادي به زبان C++ دارد.


دسته بندی : گزارش کار آموزی
برچسب‌ها: دانلود رایگان, گزارش کارآموزی, کامپیوتر, طراحی وب, php تاریخ: 11:42 - شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

BIOS سياستمدار رسمي هر سيستم كامپيوتري است كه از اولين لحظه راه اندازي كامپيوتر،تراكنش هاي حياتي كامپيوتر را مديريت مي كند. در اين مقاله به اين موضوع پرداخته مي شود كه چگونه مي توان حداكثر بهره را از آن برد و عمليات «flash »كردن بايوس به چه معناست.اصلي ترين قسمت هر كامپيوتر،«سيستم ورودي \ خروجي اوليه» (BIOS:Basic Input\Output System ) آنست. وقتي يكي از اجزاي سيستم نياز داشته باشد كه ديگر قسمت هاي كليدي داخل كامپيوتر را شناسايي كرده و با آنها ارتباط برقرار كند،به سراغ بايوس مي رود و بايوس مقدمات اين كار را فراهم كرده و در اختيارش قرار مي دهد. پس از روشن كردن كامپيوتر و پيش از انجام هر گونه عملي، اطلاعاتي كه در تراشه حافظه بايوس ذخيره گرديده خوانده مي شود. اين تراشه روي مادربرد كامپيوتر جاسازي گرديده است. بايوس سرعت عملكرد پردازنده ،RAM و گذرگاه سيستم (BUS )را تعيين مي كند(گذرگاه سيستم خود نيز نوعي سياستمدار كوچك است كه به عنوان رابط بين پردازنده و تمام اجزاي ديگر سيستم عمل مي نمايد.)در چند ثانيه اول پس از روشن كردن دستگاه،بايوس نشان مي دهد كه چه درايوهاي اپتيكالي نصب شده اند حجم هارد ديسك چقدر است و چه مقدار حافظه روي مادر برت نصب شده است. همچنين پورت هاي اتصال كيبورد و ماوس را شناسايي مي كند،پورت هاي USB را پيدا مي كند،و كارت گرافيكي ،كارت صدا و آداپتور شبكه رانيز مورد شناسايي قرار مي دهد. پس از آن با انجام يك خودآزمايي موسوم به POST (Power-on self test )شروع به راه اندازي ادامه سيستم مي نمايد. در اين خود آزمايي بايوس پيش از نمايش فهرستي از اجزاي اصلي،وجود برخي از مشكلات محتمل نظير فقدان سيستم عامل يا كيبورد را مورد بررسي قرار مي دهد. همچنين تراشه بايوس وظايفي نظير غير فعال كردن آداپتور صوتي onboard ،درخواست كلمه عبور،يا تغيير تاريخ و زمان را نيز انجام مي دهد.


دسته بندی : کامپیوتر
برچسب‌ها: مقاله, دانلود رایگان, کامپیوتر, بایوس, BIOS تاریخ: 17:59 - جمعه ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

دوره کارآموزی دوره ای است که در پایان هر یک از مقاطع تحصیلی، هر دانشجو باید بگذراند به جزء دروس اصلی و عملی محسوب می شود و بدون گذراندن این دوره ، فارغ التحصیل نمی شود. مکان کارآموزی توسط خود دانشجو انتخاب شده و دانشگاه آنرا تایید می کند . استاد راهنما توسط خود دانشگاه انتخاب می شود . در دوره کارآموزی فرد باید براساس محل و نیازهای آن برای مدتی مشغول بکار شود تا  با محیط کاری آشنا شود و همچنین توانایی های خود را بکار گیرد.

دفتر فرهنگ دانشگاه مکان کارآموزی بود که ما انتخاب کردیم و فرم آن  توسط دفتر ارتباط با صنعت امضا شد. در ابتدای ترم کارآموز کار خود را شروع کرده و همانند دیگر کارکنان آن محل بکار مشغول می شود.  از استاد گرامی آقای بایمانی بابت راهنمایی ها و زحماتی که کشیده اند کمال قدردانی و تشکر را دارم. از خانم فلسفی و آقای حامدیان نیز که در طول این دوره مرا یاری رساندند ، تشکر می کنم.


دسته بندی : گزارش کار آموزی
برچسب‌ها: گزارش کارآموزی, دانلود رایگان, کامپیوتر تاریخ: 17:47 - جمعه ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

مقاله در مورده عمران:

همانطوريكه تاريخ دانان و تاريخ نويسان غربي خوداذعان نموده اند اولين سازندگان سر پناه و به عبارتي ساختمان در گيتي ايرانيا ن بوده اند كه به علت شرايط جغرافيايي منطقه نمي توانستند در غارها زندگي كنند و به همين خاطر ديوارهايي را به ارتفاع قدشان ويا كمي بلندتر مي ساختند و بعد تنه درختان را صاف كرده و روي ديوارها مي انداختند كه ما امروزه به آن نام تيرداده ايم و روي تير ها را با پوشال گياهان منطقه مي پوشاندند و درواقع ايزولاسيون مي كردند واين سازه كه ما در اصطلاح امروزي ساختمان بنايي به آن داده ايم مربوط به حداقل شش الي هفت هزار سال پيش است كه درياچه مركزي ايران واقع در دشت كو.ير و دشت لوت در اثر گسل به وجود آمده و آتشفشان دماوند خشك نشده بود و شهر سيلك ( كاشان ) به عنوان پايتخت ايران به حساب مي آمدكه ملكه مادر (ماما) بعنوان پادشاه ايران كه ايرانبان(ايران بانو ) خوانده مي شد در آن زندگي مي كرد كه باهوش ترين زن ايران بود و با قايقي كه گوزنها آن را مي كشيدند سراسر درياچه مركزي را مي گشت وبه شهرهاي ايران در شمال و جنوب و شرق و غرب سر كشي مي كرد و همين هوش آنان بود كه موجب پيشرفت در ساخت خانه و بعدها در دوران هخامنشي در شهر سازي گرديد .


دسته بندی : مقاله
برچسب‌ها: مقاله, دانلود رایگان, عمران تاریخ: 16:45 - جمعه ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

مطالعات اتصال‌كوتاه، يكي از تحليلهاي اساسي در بخش حفاظت و كنترل شبكه قدرت مي‌باشد. اين مطالعات خود پيش‌نياز مطالعات اساسي ديگري از‌جمله طراحي تجهيزات شبكه و طراحي و هماهنگي سيستم حفاظتي شبكه مي‌باشد.

نرم‌افزارهاي مطالعات سيستم قدرت، اين واحد محاسباتي را به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين و اساسي‌ترين واحدهاي محاسباتي در بر دارند. لكن نحوه مدلسازي و الگوريتم محاسباتي براي تعيين جريان اتصال‌كوتاه در حالتهاي استاتيك و غير استاتيك (ديناميك) در نرم‌افزارهاي گوناگون متفاوت مي‌باشد. بنابراين براي استفاده از هر نرم‌افزار بايد درجه اول نحوه مدلسازي و الگوريتم محاسباتي نرم‌افزار را شناخت تا بتوان بر آن اساس تحليل اتصال‌كوتاه را به درستي انجام داد و نتايج منطبق بر واقعيت اخذ نمود.

اين فصل اختصاص به اصول تئوري و مدلسازي اجزاء شبكه قدرت در محاسبه جريان اتصال‌كوتاه در نرم‌افزار سبا دارد.


دسته بندی : برق
برچسب‌ها: مقاله, دانلود رایگان, برق تاریخ: 16:40 - جمعه ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

مکاتبات بازرگانی و نحوه نوشتن نامه تجاری

 

مقدمه :

             امروزه یکی از مهمترین ابزار کلیدی در موفقیت بازاریابی بین الملل و تجارت بین المللی میزان حرفه ای بودن در مکاتبات تجاری صورت گرفته می باشد . بطوریکه داشتن روابطی مفید و پایدار مستلزم داشتن مکاتباتی واضح و بدون ابهام می باشد .

پی بردن به تاثیر مکاتبات مفید و پایدار و اثر غیر قابل انکار آن بر تجارت ، نوعی تعهد مبتنی بر یادگیری اصول و فنون شیوه مکاتبات تجاری و نحوه نوشتن نامه های تجاری را برای تجار ، بازرگانان ، دانشجویان و سایر افراد درگیر در امر تجارت بین المللی ایجاد نموده است .


دسته بندی : دیگر مقالات
برچسب‌ها: مقاله, دانلود رایگان تاریخ: 14:37 - جمعه ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

چالش هاي فراسوي مراكز تربيت معلم
و تربيت معلم و چشم انداز توسعه

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق

    در اين تحقيق وظيفة خود مي دانم از تمامي عزيزاني كه در تهية اين تحقيق و اجراي پرسشنامه اعم از مدرسين محترم ، كاركنان و دانشجويان گرامي كه نهايت همكاري را داشته اند و همچنين از استاد گرانقدر و عزيزم جناب آقاي حسينيان كه گام به گام راهنمايي ها و نكات لازم را بيان نمودند و مشكلات را مرتفع نمودند نهايت تقدير و تشكر بعمل مي آيد . اميد است در الطاف ايزد منان هميشه سلامت و تندرست باشند .دسته بندی : دیگر مقالات
برچسب‌ها: مقاله, دانلود رایگان تاریخ: 10:31 - جمعه ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

مقدمه

در انتقال انرپی الکتریکی با قدرت بالا ، برای کاهش افت حرارتی در سیم ها ، باید ولتاژ خط را بالا برد که در اینصورت جریان مدار کم می شود.

سیم ها اکثراً برای انتقال انرژی در منازل و روشنایی ها استفاده می شود و کابل ها در کارخانجات و اماکن صنعتی استفاده می گردد.

(هر نوع هادی الکتریسیته که توسطماده ای از محیط اطراف خود عایق شده باشد را کابل می گویند)

عایق کابل باعث حفاظت آن در برابر عوامل مختلف طبیعی و مصنوعی می شود.

نکته : کابل های تلفن از نظر ساختمان و کاربرد با کابل های برق متفاوت می باشند.


دسته بندی : برق
برچسب‌ها: مقاله, دانلود رایگان, برق تاریخ: 16:31 - پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 فهرست :

عنوان                                                                                              صفحه

مقدمه...........................................4

چكيده..................................................6

انواع بلوغ...........................................7

سازمانهايي كه در تشكيل شخصيت نوجوان تاثير دارد...8

تغييرات دوران نوجواني.............................11

مشكلات شخصيتي نوجوان...........................................14

تحقيقات پيشين.................................17

تشكر.................................18

منابع....................................19

دسته بندی : روانشناسی
برچسب‌ها: مقاله, دانلود رایگان تاریخ: 16:26 - پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ | نویسنده: Filedc | ادامه مطلب ...


 

» پروژه طرح توجیهی توليدي كاشي تكسرام ( جمعه ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ )
» مطالعه تطبيقي ارث زن در اديان مختلف ( جمعه ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ )
» فلفل گلخانه ای ( پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ )
» آموزش نرم افزار رافع 7 ( سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ )
» آبیاری تحت فشار ( دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ )
» بازاريابي گياهان دارويي در ايران ( دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ )
» تاریخجه كتابخانه هاي تمدن اسلامي ( یکشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ )
» تاريخچه و مبدأ پيدايش هلو ( یکشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ )
» مکانیزاسیون کشاورزی ( دوشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ )
» باغباني عمومي ( جمعه ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ )
» بودجه بندی سرمایه ای و نقدی ( شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ )
» متن انگلیسی با ترجمه(حسابداری)-شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ ( دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ )

 


بزرگترین مرکز دانلود فایل(مقاله,پروژه،تحقیق،گزارش کارآموزی،پایان نامه، و ...)
Filedc
بزرگترین مرکز دانلود رایگان مقاله,پروژه،تحقیق،گزارش کارآموزی،پایان نامه،گزارش کار،پایان نامه و ...
ایمیل : filedc@gmail.com